Kurt değildi onlar…


Eyyub peygamber, Ankebut Ağının seferberlik halinde kendisine yaptığı metafizik saldırılar nedeniyle, o meşhur rahatsızlıkları yaşadı.

Kendisi çok zengin bir peygamberdi. Çok büyük tarlaları, çok fazla sayıda besi hayvanı, çok yüksek sayıda çalışanı, güzel güzel evlatları vardı. Hepsine de Ankebut Ağı kastetti. Onun besi hayvanlarına bile metafizik ve teknolojik saldırılar yaptılar. Şam civarındaki geniş tarlalarına ve ekinlere de sürekli saldırdılar. Çalışanlarına da ayrıca metafizik saldırılar ve büyüler yaptılar ve uzaklaştırdılar. Neticede kısa sürede Eyyub aleyhisselamın işini, gelirini, düzenini bozdukları gibi, çocuklarını dahi katlettiler.

İblis’in sistemine yani Ankebut Ağına mensup olup da dünyanın dört bir yanında bulunan satanistler, hiç merhamet etmediler. Her fırsatta seferber olarak Eyyub peygambere eş zamanlı metafizik sinyaller göndermeye devam ettiler ve kendisini de öldürmek istediler. Eyyub peygamberin, İsrail oğullarından bir peygamber olduğunu da umursamadılar.

Aralarından büyücü olanlar çok ağır büyüleri eş zamanlı olarak yapıyorlardı. Eş zamanlı olarak üzerinde on binlerce, bazen yüzbinlerce büyü birikiyordu. Bunlara karşı sürekli okumalar yapıyordu. Bütün bunların haricinde, metafizik sinyaller yayan çok yüksek sayıda cihazla da kendisine saldırılar yapılıyordu.

Yine aynı zamanlarda çok sayıda satanist, masum insanları İblis’e kurban ettikleri ayinleri yaparak da Eyyub peygambere büyüler yapıyor, karanlık enerjiler gönderiyordu. Eyyub peygamberin ağır hasta olup vefat etmesi için, ayinlerde kurban ettikleri ya da edecekleri insanların bedenlerine işkence ediyorlardı. Bazısına elektrik veriyorlardı. Bazısına çiviler ya da kazıklar çakıyorlardı. Bazılarına ise deriyi ve eti çürütecek kimyevi maddeler döküyorlardı. Bazılarını vahşi hayvanlara parçalatıyor ve yediriyorlardı. Bazılarına dikişler ve düğümler atıyorlardı. Bazılarını yakıyorlardı. Bazılarının gözlerini oyuyorlardı. İnsanlık dışı her şeyi deniyorlardı.

Daha öncesinde binlerce hak peygamber, bu gibi toplu metafizik saldırılar sebebiyle kısa sürede şehit olmuşlardı. Eyyub peygamberin ömrü, yaşayacağı vardı. Eceller Allah’ın takdirindeydi ve Allah hayatta tuttu kendisini…

Eyyub peygamber, kelimelerle tarif edilmesi mümkün olmayan acılar yaşadı seneler seneler boyunca… Bunlar bir yandan dayanılamaz seviyede ruhi daralmalar iken, bir yandan da dayanılamaz seviyede bedeni ağırlıklar, sızılar, acılardı. Bir kere bile isyan etmedi.

Vücudunda gerçek manada kurtlar oluşmadı. İnsan gözüyle görülebilen kurtlar değildi onlar… Yoğun metafizik sinyaller ve çok ama çok yüksek sayıdaki büyüler, üstüne bir de metafizik sinyal gönderen cihazlar, artık Eyyub aleyhisselamın vücudunun atomlarına bile tesir ediyordu.

Bunun neticesi olarak vücudunun hücrelerinde de bağlantı sorunları oluşuyordu. Devamında da kan değerleri ve vücudunun salgıladığı diğer sıvıların/hormonların değerleri bozuluyordu. Bunun neticesi olarak vücudunun içinde istenmeyen mikro-organizmalar da oluşuyordu. Kurt denilen şeyler işte bu mikro-organizmalardı. Normalde bir insan bu gibi ağır metafizik saldırılara ve böyle ciddi vücut/sağlık sorunlarına bir gün bile tahammül edemez, ölürdü.

Yine büyüler ve sinyaller, bir zamandan sonra Eyyub peygamberin vücudunun sinir ağının normal çalışmasına mani oluyor, bu da vücudunu kontrol etmesine engeller çıkartıyordu. Hareket etmesi çok güçleşti ve bedeni çok yavaşladı. İş yapamaz, çalışamaz, geçim temin edemez olmuştu. Bedeninin kilitlenip kaldığı ve ibadetlerini bile yapamadığı zamanlar çok oldu ve uzun sürdü.

Çok kalabalık bir etrafı olduğu halde, zamanla herkes onu yalnız bıraktı. Öyle ki yakın akrabaları bile ondan uzaklaştı. Onun halini anlamak, kabullenmek istemediler. Büyük bir zenginlikten, büyük bir yokluğa düştüğü gibi, eş zamanlı olarak büyük bir yalnızlığa da düştü.

O süreçte yanında sadece eşi Rahime validemiz vardı. İblis, Rahime validemize de çok vesveseler verdi, tuzaklar kurdu. Onun kararını/duruşunu değiştirmek, onu da nefsine uydurmak, onu da Eyyub peygamberin etrafından uzaklaştırmak istedi. Lakin muvaffak olamadı. Bolluk ve sıhhat zamanında yanında olan Rahime validemiz, darlık ve hastalık zamanında da Eyyub peygamberi yalnız bırakmadı ve imtihanını kazananlardan oldu.

Zamanı geldiğinde, imtihanın bitmesi Allah tarafından takdir edildiğinde, Eyyub peygambere çok güçlü metafizik kabiliyetler verildi. Eyyub peygamber, Ankebut Ağının büyücülerini, medyumlarını, cihazlarını, araçlarını, siyasi liderlerini, kara paracılarını, ayincilerini, bütün sistemini topluca çarpmaya başladı. Bu süreçte Rahime validemiz de gücü yettiği kadar metafizik çatışmalara dahil oldu ve destek verdi. Sonra tekrar zengin/varlıklı oldular. Allah onlara yine güzel güzel evlatlar verdi. Ayrıca Allah onlara sağlıkla beraber gençlik de verdi.

Eyyub aleyhisselamın yaşadığı hallerin/rahatsızlıkların benzerleri, ahir zamanda, dabbetül arz zuhur ettiğinde, dünya genelinde, eş zamanlı olarak, çok ama çok yüksek sayıda insan şeytanında da görülecek. Söz konusu insan şeytanlarını tamamı ölecek. İlk zamanlarında vücutları çok yavaşlayacak/ağırlaşacak, sinir sistemleri sorunlar çıkartmaya başlayacak, kendilerine bakamaz ve sağlıklı beslenemez olacaklar. İşleri-gelirleri de bozulacak, şirketleri de batacak, çünkü bunlarla ilgilenemez olacaklar. Devamında tartışmalar artacak, kavgalar artacak, aileleri yıkılacak. Bazıları yatalak olacaklar, vücutlarında mikro-organizmalar oluşacak. Doktorlar hastalıklarına teşhis koyamayacaklar ve eceli/vakit geleni ölecek. Bazıları ise ilk andan ölüme kadar giden süreci birkaç saniye ya da dakika, bazıları birkaç saat içinde yaşayacaklar da ölecekler. Bazılarının vücutları bir çözelti gibi çözülecek, eriyecek de dağılacak. Kara kara sıvılara dönüşecekler. Anlatması uzun gider ama akıl almaz hadiseler yaşanacak.

Dabbetül arz yani hz. Mehdi, Ankebut Ağının binlerce senedir metafizik saldırılarla şehit ettiği on binlerce peygamberin ve sayısız masum insanın, ayinlerde katledilen zavallıların hatta çocuklarla bebeklerin intikamını da alacak. Ankebut Ağının mensuplarına dünyayı bile adeta cehennem yapacak ve sonra kalabalık gruplar halinde hepsini asıl cehenneme gönderecek.

Hazret-i Mehdi, kıyamete ramak kala zamanda yani ahir zamanda, alınması gereken bütün intikamları alacak. Kıyamet sabahı da İblis’i öldürecek. Hemen peşinden de kıyamet kopacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

“Ben sizin başınıza bir bekçi olarak tayin edilmedim.”
“Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz.”

“Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.”
“Zulüm edenleri ise o korkunç sayha yakaladı da memleketlerinde (bir anda ölerek) diz üstü çökekaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı.”
“İman etmeyenlere de de ki: -Elinizden geleni yapın, biz de yapacağız.”

“Bekleyin, biz de bekleyeceğiz.”
“Haydi, hepiniz bana toptan tuzak kurun, sonra da bana göz açtırmayın.”

“İşte ben, hem benim hem de sizin rabbiniz olan Allah’a dayandım.”

“Yeryüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutmuş olmasın.”

Zorlamanın kime faydası oldu?


Süveyş kanalını da kara para trafiğine kapattığımı buradan açıkça bütün dünyaya ilan etmedim mi?

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan kargo gemisi, aslında bir kara para gemisi… Böyle gemiler hatta kara para işinde kullanılan askeri gemiler ya da denizaltılar bile dünyanın boğazlarından, kanallarından geçemeyecekler.

Ya-sak-la-dım!

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Ortalık çok gergin


ABD’nin de Rusya’nın hali çok kötü. İkisi de aslında bittiler. Kilitlendiler, oyundan düştüler. Yaşananlara inanamıyorlar. Gerçek hallerini göstermek de istemiyorlar. Gerçek hallerini daha fazla gizleyemeyeceklerini de biliyorlar.

Sinirleniyorlar, önünü sonu hesap etmedikleri kararlar alabilirler, hamleler yapabilirler. Bütün saha vaziyetin farkında olacak. Her yerde elimiz tetikte olacağız. Bazı hususlarda çılgınlık yapmaya yaklaşmışlarsa, biz önden hamleler yapacağız.

Hiçbir şeyden geri durmayacağız. Bütün dünya yanacak ve yıkılacak olsa bile bu duruşumuzu bozmayacağız.

Çin’in, İngiltere’nin, Avrupa’nın, İran’ın, Japonya’nın, Güney Kore’nin ve Arap görünenlerin halleri de beter. Dünyayı kilitlemeye, Ankebut Ağı ülkelerini eş zamanlı olarak çökertmeye devam edeceğiz.

Ankara hükumetini ayakta tutmak isteyen kim/ler varsa hepsini çökerteceğiz. İlan ettiğimiz hedeflerimize karşı durmaya çalışan kim/ler varsa hepsini çökerteceğiz.

Daha şimdiden dünyayı değiştirdiğimiz kesinleşti. Zaferimiz kesinleşti. Türkiye’yi gerçek hürriyetine kavuşturacağımız kesinleşti. Lakin asla rehavete kapılmayacağız.

Türkiye’deki ABD/NATO çetelerinin adamlarından sahada rahat durmayanlar var. Ruslardan ve İsraillilerden de var. Gölgeleri gibi peşlerinde olacağız. İktiza eden yerlerde onlara Türk milleti adına birer kurşun hediye etmekten asla çekinmeyeceğiz. Türkiye’nin hürriyetine, siyaset sistemine, adalet sistemine, ordu ve emniyet sistemlerine müdahale eden her Amerikalı, her Rusyalı, her Avrupalı, her Asyalı, her Ortadoğulu, kurşun hediyesini hak etmiştir. O sözde diplomatlara da çok dikkat edeceğiz.

Bu ülke hiç kimsenin sömürgesi değildir. Herkes sınırını bilecek ya da gerekli muameleyi görecek.

Görünürde ABD, aslında İngiltere merkezli dünya sistemi an itibariyle çökmüştür. Sadece bu gerçekleri insanlık duymasın, görmesin diye çırpınıyorlar ve ne yapacaklarını bilmez haldeler.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

..

İyice sıktılar, bir test lazım


O Selçuk Bayraktar’ın bu teknik işlerde gerçekten iyi seviyede olan birinin karşısında canlı yayına çıkartılması, önceden kendisine verilmemiş olan teknik sorulara canlı yayında cevaplar vermesi gerekiyor. Fırsatını bulmuşken canlı yayında uzun uzun kendi sahasına dair anlatımlar yapması gerekiyor.

Bir sözlü yoklamaya çekilmeli ve gerçekten onda iddia edilen o vasıflar, bilgiler, tecrübeler var mı ve iddia edildiği kadar zeki/akıllı bir kişi mi, bütün toplum görmeli.

Ben vaziyeti beş dakika bile idare edemeyeceği kanaatine sahibim. Ne zaman ilm-i sima ile Selçuk’un kodlarını okumak/değerlendirmek istesem “Bu sima, bu karakter, her akşam kahvehanede taş dizmeli, kadın kız temalı ve bol kahkahalı, bol övünmeli sohbetler yapmalı. Çayhane sahibi bile ona veresiye çay vermemeli, güvenmemeli.” diyorum. Bu hususlarda aldanıyor muyum, yoksa isabetli miyim, görmek, öğrenmek isterim. Herkes de artık şu Baykar balonunun patlamasını istiyor. Devlet gücüyle yapılan reklamlar, övgüler, dayatmalar iyice gerdi milleti…

Vurgunun, soygunun, yalanın, kara para aklamanın da haddi hesabı yok zaten…

Haydi o Selçuk çıkıp “Ben buradayım, isteyen herkesle canlı yayına çıkarım. Bu sahada gerçekten söz sahibiyim, eğitimliyim, bilgiliyim, tecrübeliyim. Hakkımda söylenenler uydurma/üfürme değil. Devlet medyasında ve şakşakçı takımının basın ve medyasında anlatıldığı gibi biriyim. Hiç abartı yok. İtibarıma, kariyerime de laf ettirmem. Türk milletini de hiç dolandırmadım. Ülkedeki çocukların yarısının et, süt, yumurta nedir bilmediği ve yatağa aç girdiği şu zamanda ben, tüyü bitmemiş yetimlerin paralarını/haklarını da çalmadım. İngiltere ile de doğrudan ya da dolaylı yollardan bağım, paslaşmam yok. Ukrayna’ya olan yakınlığım ise tarihe olan merakımdan geliyor. Ne bileyim, değişik bir alaka duyuyorum Ukrayna’ya… Gizli Ermeni falan da değililm. Ben gerçek İHA’lar, SİHA’lar yaptım. Benim projelerimi TOGG sahtekarlıkları ile, ATAK sahtekarlıkları ile karıştırmayın. Onursuzun, gurursuzun, nitelikli dolandırıcının teki de değilim. Herkes ne konuştuğunu yazdığını bilecek. Yoksa hiç değilse hukuk yoluna gider, davacı olurum. Yeter artık, daraltmayın beni.” desin. Diyebiliyorsa desin de görelim…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Milli muharip uçağı denilen şu şey, uçan bir tenekeden ibaret…


Şunun gibi bir gövde yapmak ve bu gövdeyi sorunsuz şekilde havada uçurmak, günümüzde üç gerçek mühendisin en fazla üç haftasını alır. Üstelik bu mühendisler şahsi ve dar imkanlarını kullanarak bunu yapabiliirler.

Lakin yapılan ve uçan şeye gerçek bir muharip uçak denemez. Bu gibi uçakları model uçaklar yapanlar bile yapabiliyorlar, havada sorunsuz uçurup görüntülerini çekiyor ve paylaşıyorlar.

Mesele, bütün detaylarına kadar gerçek bir muharip uçak yapmak, bunu gerçekten yerli ve milli imkanlarla yapmak. Bunu yaparken de milleti soyup soğana çevirmemek…

Oysa hala ortada tek pervaneli bir eğitim uçağı olan Hür kuş bile yok. Onu bile yapmadılar, orada bile yalanlar söylediler, soydular, çaldılar, zimmete geçirdiler. Kandırmaya da doymadılar.

AKPKK’nin şu gibi dolandırıcılıklarına alet olanlar, ta basın ve medya ayağına hatta sosyal medya ayağına kadar, hep yargılanacaklar.

Şu model uçakları yapanlar, ihtiyaç duydukları pek çok iç parçayı bile kendileri yapabiliyorlar. Hatta bu kişiler arasında, uçağa lazım olan jet motorunu sıfırdan yapan, her safhasını kayda alıp Youtube’da paylaşanlar da var.

Bu gibi uçakları yapan mühendislerden, daha büyük ve içine pilot oturan, kontrol ekranları ve tuşları olan bir uçak yapmasını isteyin, yaparlar. Lakin ona da gerçek bir uçak denilmez.

Yine söz konusu kişiler, dış görünüşleri birbirinden çok farklı olan ve çok gerçekçi görünen yüzlerce İHA ve SİHA da yapabilirler. Dışarıdan hazır parçalar, devreler ve silahlar alarak, bunları İHA’larına takabilirler. O İHA’lar da sorunsuz şekilde uçarlar ve bombaları da istenilen noktalarda bırakabilirler. Bunları yapmak artık oyuncak yapmak kadar basit ama o boyda ve o özelliklerde yapsalar bile, gerçekte ihtiyaç duyulan bir İHA yapmış olmazlar.

İşte bir İngiliz ihanet projesi olan Baykar’ın yaptıkları da gerçek uçaklar ve İHA’larla, şu hobi uçaklar arasında sıralamaya girecek modeller… Aslında yaptıkları gerçek bir iş, başarı, proje yok. Baykar üzerinden de türlü ihanet işleri ve kara para işleri çevirmekle meşguller.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi