Sarsıcı ihtimallere hazır olun

Ankara’nın depremlerle dümdüz olma ihtimalini yazmıştım. Sarsıcı tesiri olmuştu, oluyor. Bilinmeli ki bu ihtimal çok daha yüksek.

Ankara’dakiler başta olmak üzere bütün Türkiye’deki vatansever bütün yetkililer tedbirlerini alsınlar, aldırsınlar. Sarsıcı ihtimallere açık olsunlar. Bu hususlarda fısıltı gazetesini gerektikçe de kullansınlar.

Herkesin malumu ki son kararlarımın hepsi topluca iptal oldu. Şu andan sonra Ankara dümdüz olursa, İstanbul alternatif olacak. Resmen de Türkiye İstanbul’dan idare edilmeye başlanacak.

İstanbul da dümdüz olursa, yine Türkiye’nin başkenti İstanbul kalacak.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Türkiye’de adalet sistemine itaat zorunluluğu kalmamıştır


Hayata bambaşka pencerelerden bakıyoruz ama Övgün Ahmet Ercan’ı, sürecin başından beri sergilediği pek çok tavrından, çıkşından dolayı takdir ediyorum. Son haklı/isabetli paylaşımlarından sonra onu göz altına aldıranlara aracılık eden bütün resmi yetkilileri de not ediyorum. Adalet sistemini, hain siyasetçilerin emrine veren herkesi not alıyorum.

Şu anda bile o resmi yetkililer hükümlerini, meşruiyetlerini yitirmiş ve akıbetlerini belirlemiş kişilerdir.

Bu ülkede bundan sonra halka doğruları söyleyenler değil, hainler ve onlara aracılık edenler cezalandırılacaklar.

Vahim suçları defalarca somut şekilde ispat edildiği halde hırsızları, yağmacıları, peşkeşçileri, hainleri, teröristleri devlet kurumlarının başında tutan, indirip yargılamayan, halkı her türlü tehlikelere düşüren ama halka doğruları anlatmayı hedefleyen bir profösörü gözaltına alan bir adalet sistemini tanımıyorum ve itaat da etmiyorum.

İnsan ve organ kaçakçısı ülkeleri, sözde yardım görevlilerini, sözde sahra hastahanelerini ve o ülkelere çalışan resmi yetkilileri korumaya çalışmak için alarm haline geçen bir adalet sistemini tanımıyorum.

Allah lanet etsin o türlü sözde adalet adamlarının hepsine…

Bölgeye gidip iddiaları halktan dinleyen, kayıp onca sağlam insanı bulan ya da bu sahada doğru soruşturma yürüten oldu mu? Bu mudur hak, adalet?

Bıçak kemiğe dayandı artık…

An itibariyle Türkiye bir hukuk devleti değildir. Hukuk tanımayan resmi kurumlara ve idarecilere (seçilmişe, atanmışa) itaat zorunluluğu yoktur.

Devletin yani milletin gücüyle milleti tehdit eden eşkıya takımına had bildirme günüdür, gün…

Hainlikleri somut ispatlarla gözler önünde olan liderleri yuhalayan acılı bir halk için “İndirin şunları” diye talimat veren kişi, adı Devlet da olsa devlet ve millet düşmanıdır. Hukuk tanımaz bir serseridir. Anladığı dilden karşılık verilmelidir. Devlet kurumlarının ve memurlarının derhal o serseri ile o acılı halkın arasından çıkması gerekmektedir.

Kimin kimi indireceği görülmelidir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Karadeniz’de afet yaşanma ihtimali yüksek

Birkaç yıldır Karadeniz bölgemizde çok şiddetli seller ve toprak kaymaları yaşanacağını haber veriyorum. Birkaç müstakil hadise yaşandı ama asıl tehlike geçmedi, daha yaşanmadı. Çok büyük ihtimalle, çok yakın gelecekte o büyük afetler de peşpeşe yaşanacak.

Kimse ihtimaller yapmasın ve ailesini de tehikeye atmasın. Vatansever idare adamları da fısıltı gazetesini yayınlasın. Bir yandan da imkan dahilinde devlet gücüyle tedbirler alsın.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Cesetleri bile kalmadı


De ki: “Biz; Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve onun soyundan gelenlere indirilene; Musa’ya, Îsa’ya, nebilere Rabb’lerinden verilene iman ettik. Onları, birbirinden ayırt etmeyiz. Biz, O’na (Allah’a) teslim olanlardanız.”

Ali İmran suresi, ayet: 84

Hükmümüz gerçekleşince Şu’ayb’ı ve onunla birlikte iman etmiş olanları, Tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri de dehşete düşürücü bir sayha/ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar.

وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

Ve lemma cae emruna necceyna ?uayben vellezine amenu meahu bi rahmetin minna ve ehazetillezine zalemussayhatu fe asbahu fi diyarihim casimin.

Hud suresi, ayet: 94

Bir sayha darbesi üzerlerine gitti ve kısacık sürede bedenlerinin atomları reaksiyona girdi, unufak oldular. Süprüntü oldular. Vücutlarından geriye biraz kurumuş toz kaldı…

Mü’minun suresinin 41. ayet-i kerimesi:

“Derken, kaçınılmaz bir gerçek olarak sayha onları yakalayıverdi. Böylece onları unufak/çerçöp yaptık. Zalim halk yok oldu.”

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Fe ehazethumus sayhatu bil hakkı fe cealnahum gusaen, fe bu’den lil kavmiz zalimin.