Bilişim sektörüne de nizam ve intizam gelecek

E-posta adreslerinin tek tek ya da toplu listeler halinde paylaşılmasının… Cep telefonu numaralarının tek tek ya da toplu listeler halinde paylaşılmasının suç, kabahat, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi değerlendirilmesine izin vermeyeceğim. Basında ve medyada vatandaşlarımız bu şekilde kabullenişlere yönlendirilmeyecekler.

Kamu kurumları kadar vatandaşlar da şeffaf olacaklar. E-posta adresine ya da cep telefonu numarasına ulaştıktan sonra, insanları rahatsız etmek ya da dolandırmak için kullananlar zaten hızlıca tespit edilecekler, hızlıca yargılanacaklar ve caydırıcı ağır cezalar alacaklar. Suçların önü, öncelikle eğitimle, yanı sıra gerçekçi tedbirlerle ve caydırıcı cezalarla kesilecek.

Bu ülkede her hususta millet gerilmek, endişelenmek, tedbir almak, dikkat etmek, bilinçli ve dikkatli olmak zorunda kalmayacak. Devlet kurumları/yetkilileri işlerini yapacaklar, huzuru, sükunu, emniyeti sağlayacaklar.

İnsanlar markete gittiklerinde “Şu kodlu gıda katkı maddesi var mı, yok mu” diye etiketlere bakmak zorunda bile kalmayacaklar. Devlete güven olacak, devlet işini yapacak, vatandaşlar da dürüstçe sorumluluklarını yerine getirecekler ve nizam sağlanmış olacak.

Devletimizin idaresini resmen ele aldığımız gibi derhal acil müdahale planını devreye alacağız.

Bu planın içinde binbir türlü şey var ama bazıları şunlar…

Kamuya ait bütün kurumlardaki/tesislerdeki ve ordumuzun bütün birimlerindeki bilgisayarlardan Windows ve Apple Mac-Os işletme sistemlerini kaldıracağız.

22 yıl önce bile, Pardus isimli, açık kaynak kodlu ve güvenilir Türkçe işletme sistemimiz vardı. Çin bile, AKPKK’nin henüz ABD ve İsrail tarafından Türkiye’nin başına getirilmediği o günlerde, bize gelip bu işletme sistemi ile ilgileniyordu. O sistemin güncellenmiş versiyonunu kullanacağız.

Kamuya ait bilgisayarların ve seyyar/mobil cihazların bağlanabileceği bir alternatif internet/ağ sistemini hızlıca devreye alacağız. WWW sistemi devre dışı kalırsa, kamu kurumları devre dışı kalmayacak.

Hemen peşinden de TTT sistemini devreye alacağız. WWW sisteminden kademeli olarak çıkacak, TTT sistemi ile bütün Türk dünyasına ve insanlığa güvenilir internet hizmeti de sağlayacağız.

WWW sisteminde sahip olunan alan adlarının TTT sisteminde karşılık gelen alan adlarını, hak sahiplerine ücretsiz ya da sembolik ücretlerle vereceğiz. Bir mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Sistem devreye girdikten sonraki iki sene içinde, WWW sistemindeki alan adının TTT sistemindeki karşılığını satın almayan kişiler, haklarını kaybetmiş olacaklar. İki sene dolduğu gibi, ilk başvuran kişi o alan adlarını alabilecek.

Böylelikle, dünya genelinde Ankebut Ağının alan adlarından büyük paralar kazanmasına da mani olacağız. İhtiyacı olmayan alan adlarını satın alarak, sonra bunları normal değerinden pahaliıya satan herkese kara borsacı muamelesi yapılacak ve ağır hapis cezaları alacaklar.


Misal…

WWW sisteminde sahip olduğum “www.akademidergisi.com” alan adını, TTT sisteminde “ttt.akademidergisi.com” olarak alabileceğim. İki sene içinde başvurarak bu alan adını alabileceğim ve bu süre içinde asla başka bir kişi ya da şirket alamayacak. Almak için başvursalar da red edilecekler.

Sonraki süreçte, bir iki liralık masrafla alınması gereken alan adlarının hiçbirinin, 50 lira, 100 lira, 500 lira olmasına izin verilmeyecek. Bu sahadaki akıl almaz soygun hızlıca durdurulacak. “Premium alan adı” diye bir şey olmayacak. Açık artırma ile alan adlarının satışlarına asla izin verilmeyecek. Yüzbinlerce liraya ya da milyonlarca liraya alan adları satılan her yere anında müdahale edilecek.

Godaddy gibi sözde bilişim şirketlerinin, gerçekte milletler arası nitelikli dolandırıcılık şirketlerinin, TTT sisteminde faaliyet/aracılık yapmalarına asla izin verilmeyecek. Bunların sahiplerine gereken yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de şirket açmaları da Türkiye’ye girişleri de yasaklanacak. Türkiye sınırları içinde bu gibi sözde alış verişleri, aslında dolandırıcılıkları onlar ya da başkaları yaparlarsa yargılanacaklar ve ağır hapis cezaları alacaklar.

Temiz niyetle, hukuka uygun şekilde bir ya da birkaç alan adını satın almış… Bu alan adlarına web siteleri açmış… Emek vermiş, masraf etmiş, zaman harcamış… En başta bu alan adlarını satmak istemediği, kullanmak için aldığı halde, bir vakit gelince satmak istemiş ya da satmak zorunda kalmış kişilerin… Söz konusu alan adlarını satmalarına, açık artırma ile satmalarına ya da yüksek bedelle satmalarına izin verilecek. Bu gibi alış verişler de bu sahada vazifelendirilen müfettişler tarafından sık sık kontrol edilecek. Taraflarından ikisi ya da biri, işi karaborsaya çevirmiş ise, hakkında işlem yapılacak ve ağır hapis cezası alacaklar.

Devletimizin idaresini ele aldığımız gibi, Türkiye’de faaliyette olan o dev alış veriş sitelerinin fişlerini çekeceğiz.

Hukuksuz bir müdahale olmayacak bu… Onların fişlerini çekmek, faaliyetlerini durdurmak ve ceza davaları da açmak, zaten hukukun gereği…

Bu nedenle, Türkiye’de yerli ve milli yatırımcılar, bu sahada faaliyet gösteren, her hususta hukuka uyan, gerçekten yerli ve milli olan siteleri ve arka plandaki sistemini, şimdiden kurmalılar. Birkaç güçlü ortak bir araya gelerek, en başından itibaren güçlü olan bir ya da birkaç alternatif kurulmalı. Çünkü Türkiye’de her şey çok hızlı yaşanacak.

Artık bu ülkede gerçek Türklerin önü hiçbir yerde kesilemeyecek.

İşletme sistemlerine kadar gerçekten yerli ve milli cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar yapmak, imkansız değil…

İlk süreçte, donanımındaki pek çok parçası yurt dışından ayrı ayrı temin edilse de projesi/devresi, ana kartı ve pek çok parçası yerli olan cep telefonları, tabletler ve bilgisayarlar üretilecek. Türkiye’de bunu yapabilecek binlerce kişi var.

Hemen kısa sürede, merkezi işleme parçaları (CPU) dahi yerli imalat olan cihazlar imal edilecek. “Aygıt”larla da uğraşılmayacak, gerçek, yalın, hemen anlaşılablir bir teknik Türkçe de devreye alınacak.

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ve benzeri bütün plaftormlar çok yakında çöp olacaklar. Sadece Türkiye’de değil, Türkiye ile brlikte bütün dünya dalgalanırken, insanlık Ankebut Ağına karşı ayağa kalkmışken, herkes bunların ve bunlara bağlı olan hükumetlerle şirketlerin gerçek yüzlerini de görmüş, bilmiş olacak. Bunların her sahadaki/sektördeki şirketlerinin milletlerin darbeleri ile ayaklar altına alındığı görülecek. Bu sırada sözde sosyal ağlarının da binaları, çalışanları, sunucuları bile kalmayacak hiçbir yerde…

Bu nedenle, Türkiye’deki gerçek Türk yatırımcılar, kısa süre sonrasına yatırım yaparken, bu gerçeği de göz önünde bulundurmalılar.

Bunca yıllık geçmişinden, kazanılmış şunca tecrübeden sonra, dünya genelinde hizmet verecek bir yerli/milli sosyal ağ kurmak, işten bile değil… Sadece kararlılığa, yeterli sermayeye ve doğru kişileri bir araya getirerek çalışmaya bakıyor. Çünkü bunun önündeki asıl engel olan siyasi ve gayr-i hukuki engelleri büyük oranda kaldırdım. Yakında tamamen kaldırmış olacağım

Türkiye, her şeye rağmen elektrik, elektronik, haberleşme/bilişim, tıp, inşaat başta olmak üzere onlarca sahada çok çok iyi bir seviyede… İşbilir insan, bilgi ve tecrübe eksiğimiz yok.

Bu sahaların önündeki kısmi engeller de bir anda kalkacak. Binlerce Türk, kısa süre sonra şirket kurar, kolayca imalat yapar ve ürünleri kolayca dünyaya satar olacak. Buna da hazırlıklı olunmalı.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın