Son verilmeli


Sümerler hakkındaki yalanlara artık son verilmeli.

Sümerler has Müslüman Türklerdi. Zülkarneyn’in devletinin/milletinin devamı olan, çok medeni, çok yüksek teknolojili bir Türk topluluğuydu. Hititler, İskitler, Sakalar, Akatlar ve diğerleri de hep Türklerdi. Şu anda Türkiye denilen topraklara, Mezopotamya denilen topraklara yaklaşık on bin senedir çoğunlukla hep Türkler hakimlerdi. Bölgenin tarihinde övünülen kısımlarını da hep Müslüman Türkler yaşadılar, tarihe yazdırdılar.

Bunların hepsinin somut bilimsel delilleri var. Buna rağmen, bilimsellik adına yalanları konuşanlar, yayanlar, artık hak ettikleri karşılıkları bulmalılar.

Söz konusu Türk toplulukları, İslam dininden ayrıldıkça, kendi zamanlarının hak peygamberlerinden kopup uzaklaştıkça, cinsi ve dini sapıklığa vardıkça hep helak oldular. Bazen düşman saldırılarıyla, bazen tabii afetlerle, bazen bulaşıcı hastalıklarla helak oldular. Yine de bütün herkes helak olmadı ve hep soyları devam edip yine yayıldılar.

Taş devri, demir çağı, tunç çağı gibi uydurmalar da bilimsel kesinlikle çoktan çöktü. Bu yalanları da yine İblis’e çalışan satanist insanlar ve cinler ayakta tutmak istiyorlar.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Bir Yorum Yazın