Çok ihtimal var

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulamasında bir takipçisi ile yazışmasının tek taraflı olarak yayınlanmış halidir)

Akademi Dergisi takipçisi: – Selamünaleyküm hocam benim eve misafir gelince sürekli esniyorlar ama hanımla bende birşey yok sürekli okuyoruz namazlarımızı kılıyoruz fakat eve bir gelen olunca sizin evinizd3 bir ağırlık var diyorlar eşimde bende gayet rahatız bunun sebebi ne olabilir

Mehmet Fahri Sertkaya: – V.a.s.

Musallat olabilir, büyüler olabilir. Sizin eve gelenlerin cinlerinin yanması, daralması ve bu halin o insanlara yansıması olabilir.

Çok ihtimal var.

Sizin kendinizi rahat hissetmeniz, cinler tarafından kısmi zihin kontrolüne alınmanız ve beyninizin/idrakinizin uyuşması nedeniyle de olabilir.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Kendini oynadığı role kaptıranlar da var

(Bu yayın, Mehmet Fahri Sertkaya’nın sosyal medya uygulamasında bir takipçisi ile yazışmasının tek taraflı olarak yayınlanmış halidir)

Akademi Dergisi takipçisi: – Selamün aleyküm Hocam, Emine Şenlikoğlu Anne Tarafindanmi yoksa Baba tarafindanmi Ermeni?Eltimin Annesinin Kuzeni oluyor.

Eltimin Annesinin soy ismi Kalyoncu

Teyze cocuklari oluyorlar

Mehmet Fahri Sertkaya: – V.a.s. Baba tarafından gizli Ermeni… Evlendiği sözde ilahiyatçı Recep Özkan da gizli Ermeni. Bahsettiğin Kalyoncu’lar da gizli Ermeniler.

Türkiye’ki gizli Ermeniler arasında sistemden kopmuş olan, irtibatını kopartmış ve yeni nesillere aktaramamış olan… Türk rolü oynarken kendini gerçekten Türk zan etmeye başlayan… Alevi rolü oynarken kendini gerçekten Alevi zan etmeye başlayan… Kürt rolü oynarken kendini gerçekten Kürt zan etmeye başlayan gizli Ermeniler de Yahudiler de var. Kendini Türk kabul etmeye başlamış olan ama yine de sistem tarafından boş bırakılmayan, kullanılan, elde tutulan aileler de var.

Bunların çocukları askerlik vazifesi sırasında çok çok rahat ederler. Kolayca iş bulurlar. İş yerinde kolay yükselirler. Devlet kapısında işleri olsa hemen halledilir. Hayatlarında hep şaşırdıkları şeyler yaşarlar. Kendilerinin gizli Ermeni ya da Yahudi olduğunu tam bilemezler, düşünemezler ama sistem onları bilir. Cemaatimizin içinde hoca efendi ya da hoca hanım yapılmış olan, gizli Ermeni ya da Yahudi olduklarını hala bilmiyor olan kadrolar da var. Bunlara gerçeği anlatmak çok riskli ve ters tepki alabilirler. Bazılarına bir ömür anlatmıyorlar ve kullanıyorlar. Lakin kendilerinden gördükleri için bunları talebe yapıyorlar, hoca yapıyorlar. Bir de böyle karışık ve sıkıntılı bir yanı var bu meselelerin.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 71

Anıl Şehirlioğlu gizli Ermeni
Fidan Pesen Özdoğan gizli Ermeni
Meriç Tümlüer gizli Ermeni

Gizli Ermeni Erhan Kolbaşı yine olması gereken hainler ekibinin içinde…

Bihter Türkan Ergül gizli Ermeni

Ramazan Tolga Yolyapan gizli Ermeni

Hülya Balıkavlayan benzeri bir kodlama. Hülya da girli Ermeni ve Çingene karışık soydan.

Özlem Çölkesen gizli Ermeni
Çağrı Dörter gizli Ermeni
R. Şanal Günseli de bir gizli Ermeni

Şu Bahtiyat Ersay da çok çok büyük bir hain… Bir gizli Ermeni.

Azerbaycan’ın içindeki Ermenistan’a destek için ve ayrıca kara para işlerinin devamı için oraya gönderildi. Azerbaycan’ın içi karışmasın diye, vatanseverleri güçlenmesin ve idareyi ele almasın ve İstanbul’a ayak uydurmasın diye, oradaki Türk rolü oynayan Ermeniler çökmesin diye…

Ayrıca, Güney Azerbaycan meselesinde ben kazanmayayım da İran’da molla rolüne bürünmüş kara paracı ve Londra uşağı Ermeniler kazansınlar diye gönderildi. Şu gibi haberleri yapanlar da hep gizli Ermeni, gizli Yahudi, gizli Rum ve mason kişiler.

Anladınız mı şimdi, gizli Ermeniler kimler, ne haltlar çevirmişler ve çevirmekteler…

İşte bu nedenle gizli Ermenileri acımasızca çökerteceğiz.

İstanbul’un karşısında duran, gerçek Türklerin yumruğunu yiyecek. Kurşununu yiyecek. Bombasını yiyecek.

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 70

Gülcan Kadıoğlu gizli Ermeni
Mehmet Emin Kırgil gizli Ermeni ve Çingene kırması
Burcu Gürbüz Şen gizli Ermeni

Hazar Tandoğan konu olmuştu, o da gizli Ermeni ve yine bulunması gereken bir yerde görülüyor

Emre Gürdoğan gizli Ermeni
Ali Pekmezci gizli Ermeni
Vedat Bilal Yılmaz gizli Ermeni
Sevil Deniz gizli Ermeni
Nilda Ferhan Efeçınar gizli Ermeni
Hüseyin Güngör gizli Ermeni
Bülent Gardiyanoğlu gizli Ermeni

Daha önce konu olmuştu. Yine olması gereken bir yerde görülüyor. Cenk Sabuncuoğlu da gizli Ermeni

Büyük kopyacı

Gizli Ermeni ve Çingene kırması Hakan Yedican da konu olmuştu. Yine olması gereken/beklenen bir yerde ve o da çok büyük bir hain… İleri seviyede bir insan şeytanı.

Sahabeye sövüp sayan, Müslüman görünerek bunca yıldır bozuk itikat yayan, çok vasıfsız biri olduğu halde ısrarla ve zorlamayla sahada tutulan Hakan Yılmaz Çebi de gizli Ermeni

Sezgi Ümit Sofuoğlu gizli Ermeni

İbne Kazım

Üfürmekte Hakkı Kahveci ile yarışan, kafası bir milyon vaziyette yaşayan, senelerdir tutmadığı halde izleyiciye dayatılan ve Alevi rolü oynayan Kazım Yurdakul da olması gereken/beklenen yerde…

Kazım da büyücüdür.

Çok sıkı Akademi Takipçisi olan, hemen peşimden yayınlar yapan ya da yayınlara çıkan, üç yanlış arasında bir doğru konuşan, her şeyi çarpıtmaya ve insanları çıkmaz sokağa sokmaya çalışan Engin Avcı da gizli Ermeni.

Sık sık yan yana göründüğü Koray Kamacı da gizli Ermeni.

Engin’in sık sık İsmailağa cemaatinin sözde şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’na güzellemeler yapması da gizli Ermeni paslaşması.

Engin’in gerçek, hain, çirkin yüzünü anlatmaya da saatler lazım.

Tarık Arıkdal gizli Ermeni

İsimde -ar ve -ık, soy isimde -ar ve -ık…
-dal da zaten sık kullandıkları bir şifre

Şanal Günseli gizli Ermeni

Neslihan Ünver gizli Ermeni

Gizli Ermeni palavracı Ali Bektan, yine olması beklenen bir yerde…

Eksik kalmamış

Serpil Ciritçi gizli Ermeni

Kevser Yeşiltaş gizli Ermeni

Halil Ata Bıçakçı da bir gizli Ermeni
Hicran Arıkan gizli Ermeni

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

Türkiye’deki gizli Ermeni paralel devlet çöküyor – 69

Emin Işık da Fethi Gemuhluoğlu da İbrahim Ethem Gören de gizli Ermeni…
Abduhadi Timurtaş gizli Ermeni

Esad Coşan gizli Ermeniydi

Bu nedenle Erbakan’la ve teşkilatıyla arası iyi idi. Sonradan araları bozuldu ve asıl konu, Müslümanlardan vurdukları paraların bölüşülmesindeki adaletsizlikti. Bir de Erbakan’ın aşırı kibirli, alaycı, geçimsiz ve yalancı bir kişi olması, kendisi gibi kripto kişilere de hep yalan konuşup kazık atmasıydı.

Esad Coşan, gizli Ermeni Fethullah Gülen’le ve teşkilatıyla da uğraştı. Sonra burada duramadı ve yurt dışına sürgün oldu. Orada şüpheli bir trafik kazasıyla öldü. Bunlar da yakında mahkemelerin konuları olacak.

Zaman aşımı denen saçmalık da olmayacak.

Adı geçen Metin Karabulut da gizli Ermeni.

Şu Mehmet Doğan da büyük hainlerden. Ermeni/Çingene kırması. Güya Türk dilini ayakta tutmak buna ve benzerlerine kalmış.

Ömer Sevinçgül gizli Ermeni

Mehmet Şevket Eygi’nin soyunun bir yanının Rum/Ermeni, bir yanının da Yahudi olduğunu yazmıştım. Ayrıca çok eskiden beri MİT casusu olduğunu da yazmıştım.

Sıfatına bakılmaz Çingene bir münafık olduğu halde Allah dostu diye pazarlanan İngiliz piyonu Nazım Kıbrısi’yi… Sıfatına bakılmaz Kürt/Ermeni/Çingene kırması bir pislik herif olduğu halde Bediüzzaman diye pazarlanan Said-i Nursi’yi… Ve benzeri kripto kişileri, Mehmet Şevket Eygi’nin hala inatla müdafaa etmesinin sebebinin bu olduğunu, kendisinin de kripto olması olduğunu yazmıştım. O sıra, yine etkili bazı kişilerin de gerçek kimliklerini ve maksatlarını peş peşe yazmıştım.

Kısa süre sonra ben haksız şekilde ceza evine konuldum. Yazdığım o yazılara dair hiç kimse bana hiçbir şey soramadı. Çıktığımda Mehmet Şevket Eygi de gerçek yüzünü yazdığım kişilerden bazıları da şüpheli şekillerde ölmüşlerdi. Aralarında çok yüksek rütbeden emekli olmuş subaylar da vardı.

Söz konusu bütün yayınlarım Akademi Dergisi arşivinde bulunabilir.

Şu Çingene/Ermeni kırması hain Murat Bardakçı’yı tekrar anlatmama gerek yok. Biliyorsunuz zaten…

Bu gibiler her yerde birbirlerini bulurlar. Biri PKK teröristi gizli Ermeni, diğeri güya İslamcı yazar gizli Ermeni olsa bile çok iyi geçinirler.

İskender Pala da gizli Ermeni ve azılı Türk/İslam düşmanı bir kişi…

Coşkun Aral gizli Ermeni
Mustafa Yazgan Çingene/Ermeni kırması

Büşra Sönmezışık da gizli Ermeni
Alev Erkilet gizli Ermeni

Cansu Canan Özgen’i anlatmama da gerek yok. Eski takipçiler hep biliyorlar.

Ben ona darbeler vurdukça, koca bir değil, birkaç ihanet teşkilatı onu karşımda, ayakta, varlıkta tutmak istedi. Çok şeyler yaşandı. Aynı anlarda Caner Taslaman’ı, Emre Dorman’ı ve daha onlarcasını ayakta ve ekranlarda tutmaya çalıştılar. Neticede mağlup oldular.

Cansu Canan Özgen’in soyunun bir yanı da gizli Ermeni

En aciz ve çaresiz hale düştüğünde, bana inat onu TV kanalında çalıştıran Acun Ilıcalı da gizli Ermeni. Acun da çok büyük bir insan şeytanı, kara paracı ve hain bir kişi. Kaç senedir, kaç farklı zamanda, hakkında ve çevresi hakkında neler neler yazdım, bir kere mindere gelemedi/ler

İlginç olanı şu ki savcılar da bütün bu yaşanan süreçleri izlediler. Bu alçaklara hiçbir şey yapmadılar da benim açıklarımı aradılar. Onu da bulamadılar. Çünkü yok…

Koray Avcı Çakman gizli Ermeni

Uğur Dündar, Emin Çölaşan, Rahmi Turan, Yılmaz Özdil, Necati Doğru, Saygı Öztürk gizli Ermeniler… Bir yanından başka soylar gelenler/karışanlar da var. Lakin, yıllardır sabah akşam İslam’a ve gerçek Müslüman Türklere saldıran Sözcü paçavrası, çoğunlukla/kuvvetle gizli Ermeni olanların paçavrası…

Sözcü paçavrasının yazarlarından olan

Soner Yalçın, Deniz Zeyrek, Ege Cansen, Murat Muratoğlu da gizli Ermeniler.

Sözcü de MİT’in Ermeni kanadının yayın kuruluşlarından biri… Tıpkı Oda TV ve diğerleri gibi…

Aytunç Ergin, Nedim Türkmen, Ruhat Mengi, Ayşe Sucu, Yekta Güngör Özden, Sultan Uçar da gizli Ermeniler.

Sözcü paçavrasının spor yazarları olan

Ercan Taner, Lemi Çelik, Alican Özcan, Yasin Yıldırım, Tarık Eryiğit ve Devrim Demirel de gizli Ermeniler.

Bunlardan da soyu karışık olanlar var ama hep bir yanları gizli Ermeni…

Bahadır Çokişler, Ümit Genç, Fatih Söylemezoğlu, Can Ataklı, Ümit Zileli, Memduh Bayraktaroğlu da gizli Ermeniler.

Size biraz da şu “Uyanış ve Aydınlanma | Mukaddes Pekin Başgil” isimli kopya kanaldan bahsedeyim.

Kanal, ilk bakışta Ezber Bozan TV kanalının kopyası… Aslında Akademi Dergisi’nin çok basit ve çok yetersiz ve çok art niyetli bir kopyası… Zaten Ezber bozan Akademi isimli Youtube kanalı da Akademi Dergisinde yıllarca okuyan, yetişen, ufukları açılan kripto kimlikli hainlerin açtığı bir kopya kanal.

Hedefleri ise tek değil. Hep o çok şaşırtıcı gerçekler, sistem tarafından çok ağır şartlarda sansürlenen Akademi Dergisi üzerinden değil de bu gibi kanallar üzerinden kalabalıklara, tabana duyulsun istediler. Hem de Akademi Dergisinde anlatılan sarsıcı gerçekleri daha çok büyük kalabalıklar duymadan önce bile tahrif etmek, çarpıtmak istediler. Hem de derhal Akademi Dergisinin tesir gücünü kırmak, “bunları konuşabilen başka insanlar da var” mesajı vermek istediler. Hepsini de ellerine ayaklarına bulaştırdılar, rezil oldular.

Ayrıca bu gibi kanallar hep gizli servislerle, Türkiye içindeki ve dışındaki kripto kimlikli tarikatlarla ve kara paracı çevrelerle paslaşa paslaşa fonlandı, yönlendirildi.

Youtube kanalının görünür yüzü olan Mukaddes Pekin Başdil bir gizli Ermeni…

Hülya Canpolat da gizli Ermeni

Daha önce konu ettiğim Eray Hacıosmanoğlu kodlamalı, itikadı ve fikirleri ne niyeti çok çok bozuk gizli Ermeni kişi de olması gerektiği yerleden/kanallardan birinde yine…

Abdullah Canıtez gizli Ermeni
Burak Öz gizli Ermeni
Selin Özdemir gizli Ermeni

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi