Boşuna uğraşıyorlar

Beni mücadelemden döndüremezler. Beni metafizik tekniklerle de durduramazlar. Sahayı takip etmeme, kararlar almama ve sahayı en doğru şekilde yönlendirmeme ve yayınlar da yapmama mani olamazlar. Çok güzel günlere geldik, eriştik. Bundan sonrası, başkaları için felaket günleri olabilir ama bizim için daha da güzel günler olacak. Şer görünen ve üzücü hadiseler bile aslında bizler için hayırlı olacak.

İstanbul dağ gibi muhkem… İstanbul’u yıkabilecek dünyalı ya da uzaylı bir güç unsuru yok. Propagandalarla insanlara dev gibi gösterilmiş olan batılı ya da doğulu unsurların peş peşe ve artık görünür şekilde çökmesi, bizi endişelendirmeyecek. Biz gücümüzün farkındayız. Bunları yapmak iddiasıyla yola çıkmıştık ve yapıyoruz. Şimdi fırsatları değerlendirerek, yerine göre daha da hızlanarak, yerine göre ağırdan alarak düşmanlarımıza darbeler vurmaya devam edeceğiz.

Her zaman olduğu gibi, birlikte vuracak, birlikte ağırdan alacak, birlikte karar değiştirecek, organize/teşkilatlı şekilde siyasetin ve stratejinin en alasını sergileyeceğiz. Ben “Vakti geldi” demeden, Yunanistan’ın, ABD’nin ya da başka bir batılı tarafın tahriklerine kapılmayacak, onlara sözlü karşılıklar dahi vermeyeceğiz. Batıyı daha hızlıca boğmanın yolu doğudan geçiyor.

Şimdi öncelikli hedefimiz sözde mültecileri bir yandan topluca gönderirken, bir yandan da Güney Azerbaycan’ı kurtarmak… Çok kısa bir süre kaldı, bunların da arefesindeyiz. Bunları da yaptığımızda milletimizin yaşayacağı sevinci ve coşkuyu şimdiden görür gibi oluyorum.

Sahadaki bütün vatansever unsurlar, şimdiden sonra metafizik saldırılara karşı daha da tedbirli olmalılar.

| Mfs – Tuzak bozan – Akademi Dergisi