Demokrasi nedir…

Demokrasi budur, bundan başka bir şey değildir. Gelenler hep gidenleri aratırlar. Demokrasi sayesinde hep devletin başına ahlaksızlar, namussuzlar, yalancılar, hainler, cahiller, zalimler, katiller, mafyalar, rüşvetçiler, peşkeşçiler geçerler.

Nesiller geçer, sorunlar düzelmez. Çünkü demokrasiyi adeta din gibi dayatanlar, tek kurtuluş yolu gibi gösterenler, aksine bir düşünceyi anında bastırmak için devlet terörü uygulayanlar, zaten sorunların çözülmesini istemeyenlerin temsilcileridirler. Onları aslında halk seçmez, Ankebut Ağı seçer. Onlardan birkaçını sahaya sürer, danışıklı dövüştürür ve sistemini ayakta tutar. Bir Bush gider, öbür Bush gelir… Bir partileri gider, yine kendilerine çalışan diğer partileri gelir. Türkiye’de iktidar yapılmak istenenler de ABD’de onların peşinde gezer.

Demokrasi, Türkiye’nin en büyük siyasi sorunudur. Herkes farkında olmalı ki Türkiye’de şu zamanda sadece AKPKK/Tayyip devrilmiyor, asırlardır Türk ve Müslüman rolü oynayarak aramızda suç ve ihanet faaliyetleri yapan hainlerin “demokrasi” dedikleri ihanet, cehalet, zulüm sistemi yıkılıyor.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi