Baştan söyleyeyim


– NATO/İsrail/Zelenski tarafı, Ukrayna’da çok acımasızca sivil katliamları yaptırabilir ve suç Rusya’nın üzerine atılabilir.

– İngiltere kısa süre sonra daha da kötü olacak. İngiltere artık sadece büyük sermaye sahipleri için değil, orta büyüklükteki iş adamları için de son seviyede tehlikeli olacak. Kısa süre sonra İngiltere’de çok büyük halk hareketleri/gösterileri olacak. İhtimaller muhtelif ama halk hareketlerinin sonunda krallık diye bir şey kalmayabilir. Kraliyet ailesinin bütün fertleri yok edilebilir. Hatta Britanya (Birleşik Krallık) dağılıp parçalanabilir. Bu süreç içinde İngiliz Milletler Topluluğu da tarihin karanlık sayfaları arasında yerini alabilir. Eş zamanlı olarak, İngiltere/Londra merkezli dünya düzeni tarafından hep ezilmiş, hep sömürülmüş, hep katledilmiş dünya milletleri peş peşe gerçekten hürriyetlerine kavuşabilirler. Birleşik Krallık’ın ilan edilmemiş sömürgelerinden ve piyonlarından/maşalarından biri olan Amerika Birleşik Devletçikleri de paramparça olabilir. Bütün bu süreç dünya genelinde çok kanlı, çok acılı olabilir ama sonu her ihtimalde de insanlık için çok hayırlı olur.

– Birleşik Krallığı donanmasız bırakacağım. ABD ve Yunanistan başta olmak üzere, Birleşik Krallık’ın sömürgesi ve maşası olan muhtelif ülkelere ait olan deniz unsurlarından… Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunanları bu günden itibaren imha ettireceğim. NATO kapsamında limanlarımızda çevremizdeki denizlerde bulunan (Milletler arası sularda bulunanlar dahil) bütün deniz unsurlarını imha ettireceğim. Deniz unsurları derken denizaltıları, uçak gemilerini, onların üzerindeki uçakları ve helikopterleri, diğer savaş gemilerini, mayın döşeme ya da temizleme gemilerine kadar bütün gemileri ve bütün bu deniz altı ya da deniz üstü araçlardaki bütün personelleri kastediyorum. Çok yüksek sayıda can kaybı yaşanmasından hiç çekinmeyeceğim, aksine bunu hedefleyeceğim. Türkiye sınırları dahilindeki ABD ve NATO üslerinde canlı hiç kimseyi bırakmayacağım. TSK üniformasıyla oralarla organize şekilde kripto kimlikli hainleri de hızla temizletmeye başlıyorum. Bütün ikazlarıma rağmen karşıma dikilmeye çalışanların feci akıbetlerini bütün dünyaya izleteceğim. Bu sırada türlü haberleşme cihazları ve sistemleri, uydulara kadar hedef alınacak. Nükleer yakıt kullanan uçak gemilerini ve denizaltıları en önden imha ettireceğim. Batı dünyasının sömürmesinden, hırsızlığından, yalancılığından, ahlaksızlığından, cinsi ve dini sapıklığından, katliamlarından, kibrinden, satanistliğinden, insan kaçakçılığından, insan katlettiği ayinlerinden, her türlü şeytanlığından iyice sıkıldım artık. Böyle bir Türkiye var olacağına yansın, yıkılsın. Yanıp yıkılmayacaksa, o halde Şeytani bütün tarafları yaksın, yıksın. Bir tufan hemen şimdi kopsun, Londra ve maşaları savrulsunlar, İstanbul yerinde muhkem duruyor, duracak. Vakit iyice yaklaştı…

– Londra’nın emrine amade kalmaya devam eden bütün ülkelerin bütün elektrik santrallerini, bütün askeri ve idari binalarını/tesislerini, buralardaki (sivil ve masum olmayan) bütün insanları imha ettireceğim. Bu orduların uçakları uçamayacak. Uydu haberleşme sistemlerinden en kenar köşedeki bilgisayara her şeyleri bozulacak.

– Dünyanın her yerinde insan ve organ kaçakçılığında kullanılan her türlü bina, araç, cihaz ve ekipleri imha ettireceğim.

– Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani diye bilinen Londra maşası kişi yine Türkiye’ye gelirse… Bu defa Türkiye’de çok çok büyük hadiseler yaşanabilir. Hem o sadist katil maşaya hem de ona maşalık eden etrafındaki sözde Katarlı yetkililere hem de bunları bütün tepkilere rağmen sayan, takan ve ülkemize getiren sözde Türk yetkililerine sıkılabilir. Türkiye’nin kurumları hatta sarayları bile basılabilir. Bunlar topluca milletin ve milletinin yanında duran ordumun ayakları altında ezilebilir. Türkiye bir anda İran’a dönebilir. Yaşanacak hadiseleri bütün dünya canlı yayınlarla verebilir. Bu sırada, aynı sistemin başka parçaları/kısımları olan batılı devletlerin Türkiye’deki sözde elçilikleri ve konsoloslukları da basılabilir. Hatta batılı ülkelerin Türkiye’deki resmi ya da özel bütün faaliyetleri bir anda sekteye uğrayabilir. Bu hususta da son seviyede ciddiyim ve baştan ikaz etmiş oluyorum.

İçimde zor zapt ettiğim bir Katar’ı ayaklar altında ezme isteği zaten hep var. O küçük ve kan emici böceği, dünyanın üzerinden alıp imha etmenin vakti çok yaklaşmış görünüyor.

| Mfs – Ezber bozan – Akademi Dergisi