Web Analytics Made Easy - StatCounter

Çıkmak için ESC tuşuna basınız

Son Müceddid

8 Yayınlar
Naşir-u Sani

Mehdî kelime olarak; doğru yolu bulmak, hidayet yoluna girmek, yol göstermek ve yol târif etmek mânâlarına gelen ”hidâyet” masdarından meydana gelmiştir. Bir başka ifadeyle Mehdî, hidâyete eren, doğru yolu bulan…

Naşir-u Sani

SANAL VE ÇİZGİ FİLM MÜCEDDİDİ!… İmâmü’l-Müfessirîn (tefsirci’lerin önde geleni), İmam-u Fahruddîn-i Râzî Hazret’leri Cenab-ı Hakk’ın, Cenab-ı Vâcibü’l-Vücûd’un ispatı hakkında tamı tamına binbir delil bulmuştu. İmam-ı Şa’ârânî Hazret’leri, “Allah’ın varlığının sübûtü…

Bildirim almak ister misiniz? Mehmet Fahri Sertkaya\'nın yazdığı son yayınlar için bildirim almak ister misiniz? No Yes