Web Analytics Made Easy - StatCounter

Çıkmak için ESC tuşuna basınız

Ali Erol

3 Yayınlar
Naşir-u Sani

Mehdî kelime olarak; doğru yolu bulmak, hidayet yoluna girmek, yol göstermek ve yol târif etmek mânâlarına gelen ”hidâyet” masdarından meydana gelmiştir. Bir başka ifadeyle Mehdî, hidâyete eren, doğru yolu bulan…

Naşir-u Sani

İnsanların vücudunda “384” adet hizmetli ve görevli melekler vardır. Onaltısı Hafaza’dır (koruyandır, süflilerin zararından korurlar). İkisi insanın sağ ve sol tarafında kâtiptir.(sağdaki sevapları, soldaki günahları yazar). Diğer ikisi insana def-i…

Bildirim almak ister misiniz? Mehmet Fahri Sertkaya\'nın yazdığı son yayınlar için bildirim almak ister misiniz? No Yes