Bu dünyanın insanlığına Ergenekon destanının gerçek halini anlatacaktım. Dünyamızın gerçek tarihini herkes çok daha iyi anlayacaktı. Birden dünya üzerinde bir metafizik fırtına koptu. Çok büyük çatışmalar çıktı, saldırılar yapıldı, ben bu hususu en gerçek haliyle yazıp anlatmayayım diye… İblis adeta seferberlik ilan etti. O günden bu güne gelene kadar cinler aleminde yer yerinden oynadı. Harpler bitmek bilmedi. Çok ama çok büyük kayıplar yaşadılar. Dünyalı ve uzaylı insan medyumlar da ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Şimdi nerede ise hepsi yok oldular. Bu harplerde, müslüman cin kardeşlerimiz de bizlere çok büyük destekler verdiler. Canları pahasına cihad ettiler. Şehitler verdiler.

Ben bir şeyi anlatacaksam, anlatırım. Yapacaksam, yaparım. Bunu, bu dünyada hatta bu gökadada engelleyebilecek bir güç unsuru yok.

Bu gerçek, bütün taraflarca bir kez daha görüldü.

Mehmet Fahri Sertkaya