Ey Cibril-i Emin! Tez haber eyle Sultan-ı Enbiyaya
İkinci Zülkarneyn bindi atına, şehr-i İstanbul’da

Mehmet Fahri Sertkaya