Şu Mustafa Öz’ü ve etrafını burada açık haliyle anlatamam.

Yaşananlar insanlık dışı şeyler. Bu kişiye ve çevresine operasyon ya-pı-la-cak. O çocuklar, o genç kızlar, o kadınlar kurtarılacak.

Bu operasyona mani olmak isteyen Türkiye içinden ve dışında her kim varsa hepsini karşıma alacağım, hiçbiri ile anlaşmayacağım ve hepsini oyundan kısa sürede düşüreceğim. Darmadağın edeceğim, bütün sistemleriyle birlikte yok edeceğim. “Dur, dur” diye yalvaracaklar, durmayacağım.

Benimle iyi geçinmek ve benimle birlikte yol almak isteyenler, dünyanın her yerinde benim cemaatimin içindeki adamlarını çekecekler. İcap ediyorsa adli sistemleri kullanarak çekecekler ve bunu hemen yapacaklar.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın