Youtube, Youtube değil… Yakıcı, yıkıcı, bölücü, çökertici hatta yok edici bir düşman kuvvet…

Türkiye’nin milli güvenliği, ivedilikle Youtube’un erişime tamamen engellenmesini gerektiriyor.

Youtube, Youtube değil… Yakıcı, yıkıcı, bölücü, çökertici hatta yok edici bir düşman kuvvet.

Türkiye’de Türk bilinen ünlü Youtuber’ların tamamına yakını gizli Yahudi ya da gizli Ermeni kişiler.

Bunlar, Youtube’un toplantılarında çağrıldıklarında,

  • nasıl daha fazla yıkıcı olabilecekleri,
  • milletimize hangi konularda nasıl yalanlar anlatmaları gerektiği,
  • gerçeklerin hakim olmaması için nasıl davranmaları gerektiği,
  • kültürümüzün, tarihimizin, dinimizin, lisanımızın, ahlakımızın iyice tahrif edilmesi için neler yapmaları gerektiği
  • bazı siyasi meselelerde milletimizi nasıl yönlendirmeleri gerektiği

hususlarında eğitimler, yönlendirmeler alıyorlar. Aslında bunu onlara Youtube’un gerçek sahibi olan CIA veriyor.

Faaliyete geçtiği ilk zamandan itibaren Youtube Türkiye’de gerçek Türklerin ve Müslümanların çok sert şekilde karşısında durdu, hepsini elinden geldiğince sert şekilde engelledi, sansürledi ama mümkün olduğunca bunu fark ettirmemek için de teknik oyunlar yaptı.

Youtube, Türkleri Türklükten ve Müslümanlıktan iyice uzaklaştırmak gibi düşmanca tavrından bir saniye ödün vermedi, vermiyor.

Ünlü Youtuber denilenlerin pek çoğu da aslında azılı Türk ve İslam düşmanı ve aynı zamanda Satanist olan kişiler.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın