Tıka basa vatan hainleriyle, gizli Yahudilerle, gizli Ermenilerle, gizli masonlarla, kara paracılarla, gizli servislere çalışanlarla, insanlıktan çıkmışlarla dolu olan TBMM, kendinden beklenileni yapmak üzereydi, çok yaklaştı ama yapamadı.

Kendileri gibi kara paracılar ve vatan hainleri olan Kazakistan’ın idari kadrosuna “Biz de yanınızdayız. Şu işi kıvırın da rahat edelim.” mesajı vermek zorunda olduklarını biliyorlardı, buna teşebbüs ettiler ama cesaret edemediler. Öyle bir metin yazıp topluca onayladılar ki kahkahalık. Hakikaten kahkahalık… Ne şiş yansın, ne kebap ayarında ve “Bu kadar çok kişiyiz ama bir adam etmeyiz” temalı bir bildiri metni olmuş.

Bunların çapı bu kadar, vasıfları bu kadar, olmayan yürekleri işte bu kadar… Bunlar devleti, milleti idare etmekten, kanun çıkartmaktan, nizamı sağlamaktan ne anlarlar. Uyuşturucu, fuhuş, insan ve organ dahil her türlü kaçakçılık ve ayrıca her türlü ihanet ve terör işleridir aslında bunların anladığı, bildiği işler. Oraya gelmek, sözde vekil olmak için bazısı mason locasından olur alır, bazısı yabancı gizli servislerden, bazıları da terör örgütlerinden olur alır. Bazısı, bazısının altına yatar, bazısı diğerinin üstüne çıkar. Bazısı bu safhada karısını ve kızını bile kullanır. Sonra girerler o çatının altına, oraya gelebilene kadar ne kadar oynaklarsa, ne kadar düşüklerse, o çatı altında da o nispette oynak olurlar. Seneler değil, onlarca sene geçer, Türkiye’nin hiçbir derdi, sorunu çözülmez. Çünkü çözülmesin diye oraya getirilmiş, danışıklı dövüşsünler diye oraya getirilmiş kişilerdir onlar.

İşte bu Türkiye’nin onlarca senedir maddi ve manevi felaketlere sürüklenip durmasına sebep olanlar bu kadar dip seviyedeki şahıslar. Arada az sayıdaki istisnaları tenzih ederim. Bu millet bunların iktidarını da danışıklı dövüştükleri ve beraberce ihanet ettikleri muhalefeti de üfleyerek bile yıkabilir. Artık bunları arkalayan devletlerin ve gizli servislerle terör örgütlerinin de halleri perişan… Artık sadece Türkiye’de değil, yayınlarımın yayıldığı bütün dünyada, sömürülen ve kandırılan bütün milletler bu oyunu gördüler. Demokrasinin, insanlığın başına bela bir sistem olduğunu, masonların, satanistlerin, bütünüyle Ankebut Ağının neler çevirdiğini gördüler.

TBMM’de, her gün sabahtan akşama kadar birbirlerine ve Devlet Bohçalıya sövüp sayarlar, sonra hep onun, daha doğrusu onu Türk milletine karşı kullanan Türk düşmanı odakların istediklerini yaparlar. Bu defa da Kazakistan meselesinde bunu yapacak gibi oldular, cesaretsizlikten ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Şunları zaten dünyada kale alan yoktu, şimdiden sonra dönüp yüzlerine bakanlar, kulak verenler bile olmaz. TBMM hükmünü an itibariyle ve tamamen yitirmiştir. Türkiye’nin meşru bir kurumu değildir. Bunlara adli yetkililerin beklenen müdahaleleri yapması ihtimali de söz konusu değildir. Öyle ise, dünyanın onlarca ülkesiyle eş zamanlı olarak Türkiye de karışmalıdır. Türk milleti de meclisini ve bütün devlet kurumlarını, damarına basa basa hainlik yapmaya, oyalamaya, danışıklı dövüşmeye devam eden hainlerden ve yolsuzlardan temizlemelidir. Öyle bir meclis ki İçişleri bakanı bile mafya lideri ve bunu mecliste bilmeyen yok ama kürsüye çıkıp anlatan yok. Çünkü ‘tencere dibin kara, seninki ben kara’ dedikleri gibi bir vaziyet var ortada…

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

The blind leading the blind

The Grand National Assembly of Turkey, in which was full of traitors, secret Jews, secret Armenians, secret masons, black money makers, those working for the secret services, and the dehumanized, was about to do what was expected of them , they got so close, but they could not.

They knew they had to deliver a message for the administrative staff of Kazakhstan, who are black money makers and traitors like themselves, “We are with you, too. Get this job over and let’s relax.”  They attempted it but did not dare.  They wrote such a text and approved it collectively, it was “burst in laughter”. It’s really “burst into laughter”… It’s hold with the hare and run with the hounds, and there was a text with the theme “There are so many of us, but we don’t make one man”.

Here are their caliber, their qualifications, and weakhearted . What do they understand from administering the state, the nation, enacting laws and maintaining order? Drugs, prostitution, all kinds of smuggling including people and organs, as well as all kinds of treason and terrorism are things they understand and know. In order to come there, to be selected a so-called deputy, some get approval from the Masonic lodge, some from foreign secret services, and some from terrorist organizations. Some lie below some, some rise above the other. Some even use their wife and daughter at this stage. Then they go under that roof, until they get there, the more playful they are, the lower they are, the more they become playful under that roof. Not years, but decades pass, no problems or matters of Turkey is solved. Because they are the people who have been brought there so that they could not be dissolved, and brought there so that they could collude.

These are the people at such a low level who have caused Turkey to be dragged into financial and moral disasters for decades. I would like to point out the few exceptions. This nation can even overthrow their power by making ring round the opposition that they colluded with and betrayed together. Now, the states that support them, and the secret services and terrorist organizations are in a miserable state. They saw that democracy is a system that plagues humanity, and what the Masons, satanists, and the entire Cobweb Cult have been up to.

In the Turkish Grand National Assembly, they curse each other and the Devlet Bohçalı every day from morning to night, then they always do what he wants, or rather the Turkish-anti-Turkic groups want, who use him against the Turkish nation. This time, they tried to do the same in the Kazakhstan issue, and they messed it up out of discouragement.

There is no one in the world who is accustomed to take them seriously,  from now on there is not anyone those who takes no notice of and pays attention to them. The Parliament has lost its power as of now and completely. It is not a legitimate institution of Turkey. There is no possibility that the judicial authorities will make the expected interventions to them. If so, Turkey should uprise with tens of countries of the world simultaneously. The Turkish nation must also purge its parliament and all state institutions from the traitors and corrupt people who continue to betray, stall and collude. It is such a parliament that even the Minister of Domestic is the leader of the mafia, and there is no one who does not know this in the parliament, but no one comes to the podium and tells it. Because there is a situation as they say  “The pot calls the kettle black.”…