Ankebut Ağının 7’li konseyinin (Şeytan’ın Konseyi) hali çok karışık. Konseyin mensupları arasında biyonik robotla yerine geçilmiş üyeler de var. Bunu yıllar önce de yazmıştım.

Bu konseyin son zamanlarda Rusya ve Çin yanlısı hamleler yapmasının sebebi de Ankebut Ağını yönetemez hale gelmesinin ve sürekli karar çatışması yaşamasının sebebi de hatta ABD’nin başına inatla Biden’ın getirilmesinin sebebi de ABD’nin bir işe yaramaz hale düşürülmesinin sebebi de bu robotlar. Çünkü bu biyonik robotların içinde Yeşillere çalışan uzaylılar var. Şu anda Rusya’nın da Çin’in de idari kadroları, hükumetleri Yeşillerin biyonik robotlarıyla dolu… Şi’nin içinde bir yeşil var. Putin’in içinde de şu anda bir Yeşil var.

Son dakikada yetişerek müdahale etmeseydim, Ankebut Ağına ihanet eden bu biyonik robotlar yani Yeşiller, Ukrayna’yı Rusya’nın kucağına atacaklardı. Üstelik ben Rusya’yı bu kadar köşeye sıkıştırmışken ve Rusya zor duruma düşmüşken bunu yapacaklardı. Hala Ankebut Ağına bağlı olan Yahudiler/Masonlar bilsinler ki ben kendilerine dost değilim ama hep doğruyu söylerim. Büyük ihanetlerin içindeler, çok ama çok büyük tehlike içindeler. Her an her yerde ihanete uğrayabilirler. Bir an önce oynanan oyunları görüp kendilerine gelmeliler. Bu Yeşillerin bu konsey üzerinden ABD’yi daha da bitirmesine izin vermemeliler. İçlerinde yeşil uzaylılar bulunan Biden’ı ve Kamala’yı oyundan düşürmeliler.

Rusya’da, Çin’de, ABD’de iktidarda Yeşiller var. CIA’da, NATO’da, BM’de, AB’de hep farklı kanatlar var ve buralarda da hep Yeşillerin ağırlığı var.

Şu anda en sıkıntılı olan şey ise Şeytan’ın Konseyinde çok sayıda Yeşil olması. Dünyada son zamanlarda yaşanan acayip ve herkesin yorumlayamadığı gelişmelerin ana sebebi bu Yeşillerin, Yeşil olmayan üyelerle çatışması ve bir de benimle çatışması…

İşte asıl mesele bu…

Mehmet Fahri Sertkaya – www.mfs.tv


Being sold they don’t even know what’s going on

The situation of the 7th council of the Cobweb Cult (Satan’s Council) is very complicated. There are also members of the council who have been replaced by bionic robots. I wrote this many years ago.

The reason why this council has made pro-Russian and pro-Chinese moves recently is the reason why it has become unable to manage the Cobweb Cult and is constantly in conflict with decisions, and even the reason why Biden was tenaciously (s)elected to the head of the USA.

These robots are the reason why the USA is made useless.

Because inside these bionic robots there are aliens working for the Greens. Currently, the administrative staff and governments of Russia and China are full of bionic robots of the Greens. There is a Green not only inside Xi Jinping but also inside Putin at the moment.

If I hadn’t caught up and intervened at the last minute, these bionic robots, the Greens, who betrayed the Cobweb Cult, would have thrown Ukraine into Russia’s arms. Moreover, they would do this when I was so cornered by Russia and Russia was in a difficult situation. The Jews / Masons who are still connected to the Cobweb Cult must know that I am not a friend to them, but I always tell the truth. They are in great betrayals, they are in very, very great danger. They can be betrayed anytime anywhere. They should see the games played as soon as possible and come to them. They should not let these Greens end the USA further through this council. They should drop Biden and Kamala, who have green aliens inside them, from the game.

There are Greens in power in Russia, China, USA. There are always different wings in the CIA, NATO, the UN, the EU, and there is always the domination of the Greens here. The most troubling thing right now is that there are a lot of Greens in Satan’s Council. The main reason for the weird and unprecedented developments in the world that not everyone could interpret is the conflict between these Greens with non-Green members and also with me.
That is the main issue …