Böyle bir görüşmeyi asla paylaşacak değildim, paylaşılmasını doğru bulmuyorum ama yıllardır Türkiye ile Rusya arasında kurmak istediğim dostluk ilişkilerini sinsilikle ve ihanetlerle bozan, tarafları sürekli olarak aldatan, oyunlar içinde oyunlar kuran bir Lavrov var. Bir seneye yakın süredir gerçek yüzünü herkesin anladığını da biliyorum. Yine de Rusya/Putin tarafı, Rusya’ya bu kadar açıkça ve sürekli olarak ihanetler eden Lavrov hakkında icap edenleri yapmadı. Şu aşağıda okuyacağınız/dinleyeceğiniz görüşmeyi Lavrov, Putin’e olması gerektiği gibi anlatmadı. Zaten senelerdir hep bunu yaptı. Ayrıca Lavrov yalnız değildir, Zaharova da ve daha önemli başka kişiler de yıllardır Rusya’ya ihanetler ediyorlar. Rusya siyasetinde kimin eli kimin cebinde belli değil. Uzun zaman önce, bu hususlara temas ettiğim bazı yayınlar yapmıştım.

Artık böyle bir görüşmenin paylaşılması hem zaruri hem de hukuka/dostluğa uygun oldu. Bu görüşmenin ifşa edilmesi, iyi niyetle aldığım bir karardır. Bundan sonrasında Rus tarafı da dünyadaki bütün taraflar da neyin ne olduğunu iyice kavrayacaklardır. Sonra herkes hemen kararını verecektir, duruşunu sergileyecektir ve ben de ona göre kararlar alacağım. Bu defa, yıllardır sürekli oynayan/değişen ittifaklar son şeklini alacaktır ve üçüncü dünya savaşına bu şartlar dahilinde girilecektir. Bu nedenle, görüşmeyi iki gün önce yapmamızdan hemen sonra bir ikaz yayını yapmıştım. Lavrov’un bu görüşmeyi Putin’e şeffafça anlatmasına yol olmadığını, yine oyun kuracağını ifade etmiştim. Verdiğim iki günlük süre bir saat kadar önce bitti.

Not: Bana yardımcı/aracı olan bir kişi ve ayrıca Lavrov’a yardımcı/aracı olan bir kişi vardı. Görüşmede toplam dört kişi vardı. Hiç beklenmeyen, hazırlıksız olunan bir anda gelişen/yaşanan bu görüşmenin sadece başındaki yaklaşık iki dakikalık kısmı bu yayında yok. Bunun haricinde görüşmenin eksik hiçbir kısmı yok. Kesilip biçilmedi ve Lavrov’un sözleri de büyük bir şeffaflıkla, dürüstlükle buraya aktarıldı.

Lavrov: Biz seninle kötü geçinmek istemiyoruz da sen gidip gidip düşmanlarımızla dost oluyorsun. Zaten Rusya’nın istihbarat gücü zayıf olsaydı siz şu anda Ankebut Ağının A takımın kontrol ediyor olurdunuz. 

Lavrov: Aslında Rusya’nın sana üst perdeden bakmadığının sen de farkındasındır. Ve Rusya sana dost olmasaydı çok yerde biz Avrupa’yı da kullanarak Tayyip’i durdurmazdık. Bu gün çok ülkenin seninle görüştüğünü biliyoruz. Onlar küçük küçük ama başına buyruk davranan ve Ankebut Ağının tamamen maşası haline gelmiş ülkeler. Bu ülkelerin senin davanı paylaşmak gibi amaçları yok. Bu ülkeler bu gün varlar yarın bu dengeler değiştiğinde hiç yokmuş gibi olacaklar ama Rusya hiçbir zaman öyle olmadı. Rusya her zaman varlığını belli etti. Sen Rusya’ya çok ağır darbeler vurdun. Tayyip’i tamamen durdurabilecekken durdurmadın. Çünkü Rusya’ya güvenmedin. Ben sana karşı çok iyi bakmadığım halde çok yerde sustum ve tamamen diplomatik dille cevap verdim. Diplomasiye uygun davrandım. Sen beni hep dünyanın gözü önünde küçük düşürmeyi tercih ettin. Böyle olmayabilirdi. Kazandırdığın kadar kaybettirdiğini de düşünüyorum Amerika’ya karşı… Ama bu tekrar bir araya gelemeyiz, aynı paydada da buluşamayız demek değil. Rusya da bunu bekliyor. Unutma, o görüştüğün ülkelerin hiçbiri sana fayda sağlayamayacaktır. Sana yine dost ve güçlü bir komşu ülke olan Rusya destek olacaktır. 

Lavrov: Bizim küçük küçük dediğimiz ülkeler nüfus olarak, yüzölçümü olarak küçük demek değil bizim için. Bizim için dünyada ne kadar ağırlığı olduğu önemli olan ülkeler. Bu ülkelerin hepsi Ankebut Ağının küçük birer kalesi sayılırlar. Ama Rusya bu gün Ankebut Ağını kontrol edebilecek güce geliyor. Trump’la ilişiğini kesmen aslında bizi memnun etmişti ve yine bu söylediklerini Rusya değerlendirecektir.  

Lavrov: Bazen diplomasiden hiç anlamadığını düşünüyorum. Çünkü hem bu kadar açık konuşup hem de işbirliği yapmayı öngörüyorsun. Bu epeyi şaşırtıcı bir şey. Rusya her zaman böyle bir duruşta olmadı. Aslında Rusya/Putin gereken yerlerde kendinden, ülkesinden taviz vererek sizi ülke içinde zora sokmayacak hamleler yaptı. Bu, kendisininin aleyhinde idi ama böyle kararlar verdi. Yine böyle kararlar verebileceğimiz zamanlar gelebilir, yakındır. Bu görüştüğünüz ülkeler bizim için çok da sorun değil. Güney Amerika ile bizim gerçekten ciddi işlerimiz var. Son zamanlarda anlaşmazlıklar yaşıyoruz ama bunlar da geçicidir. Çünkü araya Çin girdiği zaman sıkıntılar çoğalıyor. Çin’le fazla böyle devam edebileceğimizi sanmıyorum.  

Lavrov: Peki, daha sonra devam ederiz. Son olarak söylemek istediğimiz bir şey var. Bu orta asya Türk devletleri meselesinde, bu Rusya’nın içinde asimile olmuş Türkler meselesinde, Rusya’nın üzerine fazla gittiğinizi düşünüyorum. Bunu da bir düşünün. Beraber iş yapacaksak, bunların Rusya’yı ne kadar zor duruma sokacağını bir düşünün. Ve bu milletin geçmişteki milletler olarak kalmadığını yine aklınıza getirmenizi tavsiye ederiz. 

Lavrov: Gerçekçi olmak gerekirse doğru. Türkler ve Ruslar hiçbir zaman gerçek dost olmadılar tarih boyunca ama biz yönettiğimiz her Türk devletinde, bizim iktidarımızda, adaletli olmaya çalıştık. Bunu insani bir vazife olarak gördük. Aslında son söyledikleriniz, aramızda bir işbirliği olursa Rusya’nın bu yarasını kaşımayacağınızı söylemeniz sevindirici. Bundan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tekrar devam edelim görüşmelere. Rusya bunları değerlendirecek. Olumlu bir sonuç çıkarttığımıza da inanıyoruz. 

Lavrov: Aslında iki gün çok kısa bir süre ama yine devam ederiz. 


MFS-Lavrov talks

I would not intend to share the talking that I consider it’s inappropriate, but I did share it because of Lavrov who has insidiously and treacherously been setting schemes and kept on deceive both sides to hinder the friendship relations that I want to establish between Turkey and Russia for years. I also am very well aware of that everyone has understood his true face for nearly a year. Still, the Russia/Putin side has not done what it is required to do about Lavrov who so openly and constantly has been betraying Russia.

Lavrov has not conveyed to Putin the following talking that you listen/read as it should be. He has always done this for years. Not only he but also Zaharova and the other most important figures have kept on betraying Russia for years.
It’s also uncertain yet that what’s been going on in Russian politics. A long time ago, I made some publications and audio broadcasting to which I refer significance of the issues.

Sharing such a meeting has now become both essential and lawful / friendly. Disclosure of this conversation is a decision I have taken in good faith. From now on, both the Russian side and all parties in the world will understand well what’s been happening. 

Then everyone will immediately decide, stand up, and I will make decisions accordingly. These assumed alliances that have been playing/changing continuously for years will take their final shape, and the sides will enter World War III within these conditions. This news, I posted a warning right after we had the interview two days ago. I have stated that there is no way for Lavrov to transparently convey this meeting to Putin that he will play a game again. The two-day period I gave ended about an hour ago.

Note:
In the discussion, two people also attended who helps us. One is the mediator of Lavrov, the other one is my mediator. It’s not included two minutes of the discussion because the discussion was unexpected and unprepared. We did no falsification in his talk. Lavrov’s words were published here with great transparency and honesty.
Lavrov: We don’t want to get along with you badly, but you make friends with our enemies. If the intelligence power of Russia was weak, you would be controlling the A team of the Cobweb Cult nowadays.

Lavrov: In fact, you are well aware that Russia doesn’t look down on you. And if Russia were not a friend to you, we would not have stopped Tayyip by using Europe in many places.

We know that many countries are meeting you today. They are small but self-willed countries that have become the full pawn of the Cobweb Cult. These countries have no intention of sharing your case. These countries exist today, in future when the balances change they will be as if they do not exist, but Russia has never been that way. Russia has always made its presence clear. You deal big blows on Russia.

While you could stop Tayyip completely, you did not. Because you did not trust Russia. Although I take a poor view of you, I kept silent in many places and replied completely diplomatically. I acted in accordance with diplomacy. You have always preferred to humiliate me in the eyes of the world. It might not have been like this. I also think that you made us lose as much as you made us earn against America. But this does not mean that we cannot come together again, we cannot meet on the same denominator. Russia also expects this. Remember, none of those countries you meet will benefit you. You will be supported by a friendly and powerful neighbor, Russia.

Lavrov: 
The countries that we call small do not mean small in terms of population or area for us Countries that matter how much they weigh in the world for us. All of these countries are considered small fortresses of the Cobweb Cult. But Russia is coming strong enough to control the Cobweb Cult today. In fact, we were pleased that you broke off with Trump, and Russia will consider what you said.

Lavrov: 
Sometimes I think you don’t understand diplomacy at all. Because you foresee both to speak so clearly and to cooperate. This is quite a surprising thing. Russia has not always taken such a stance.

In fact, Russia / Putin has made moves that will not put you in trouble in your country by making concessions from himself and his country where necessary.
This would turn against him, but he made such decisions.

There may come a time when we can make such decisions again, it is near. These countries you talk are not a problem for us. We have serious business with South America. We have been experiencing disagreements lately, but these are also temporary. Because when China intervenes, the problems increase. I don’t think we can go on like this for long with China.

Lavrov: 
Well, we’ll continue later. Finally, there is one thing we want to say. In this issue of Central Asian Turkic states, this issue of Turks assimilated in Russia, I think you have gone too far on Russia. Think about that too. If we are to do business together, think about how difficult these will put Russia in a difficult position. And we advise you to keep in mind that this nation does not remain as nations of the past.

Lavrov: 
It is really correct. Turks and Russians have never been true friends throughout history, but we tried to be just in every Turkish state we ruled, in our power. We saw this as a humanitarian duty. Actually, the last thing you said, if there is a cooperation between us. It is gratifying to say that you will not scratch this wound of Russia. I can say that I am satisfied with this. Let’s continue the talks again. Russia will assess the issue. We also believe that we have achieved a positive result.

Lavrov: Actually, two days is a very short time, but we continue again.