Dünyada hiç gerçek İslam devleti yok ama halkının bir kısmı ya da çoğunluğu müslüman olan ülkeler çok. Halkının büyük çoğunluğu müslüman olan bir Asya ülkesiyle, hazırlıksız olunan bir anda, aniden gelişen bir görüşmem oldu. Bu görüşmenin tek taraflı bir kısmını dinleyebilirsiniz.


MFS talks – An Asian country whose population is Muslim

There is no real Islamic state in the world, but there are many countries where some or most of the people are Muslim. I had a sudden talking with an Asian country whose population is mostly Muslim, in a moment of unpreparedness. You can listen to a one-sided part of this conversation.