Rusya ve Çin’in, iklim silahları kullanarak, dünyanın dört bir yanındaki düşman gördükleri ülkelere yaptıkları saldırılar durdurulmalı.

Elektromanyetik tekniklerle depremlere, aşırı yağışlara, aşırı soğuklara, aşırı sıcaklara sebep oldukları açıkça ifade edilmeli ve milletler arası teşkilatlarda bu iki ülkenin üzerine gidilmeli.

Sonraki safhada bu ülkelerin idari kadroları milletler arası mahkemelerde insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yargılanmalı. İktiza ediyorsa bu ülkelerin bu idarecilerden kurtarılmaları için millet arası bir askeri ittifak kurulmalı.

Dünyanın başka başka yerlerinde temiz su kaynaklarını hızla yok etmek, bazı canlı türlerini yok ederek tabiatın dengesine büyük zarar vermek, bu yolla düşman gördükleri devletlerde kuraklık ve kıtlığa kasten sebep olmak, korona dahil olmak üzere pek çok biyolojik saldırılar yapmak, tahammül edilebilir suçlar değildir. Bu suçlara ve suçlulara karşı bütün dünya artık bir araya gelmelidir.

Mehmet Fahri Sertkaya