Afgan halkını Taliban zulmünden kurtarmak için Türkiye’den milis kuvvetlerin Afganistan’a gönderilmesi gerekiyor. Diğer İslam beldelerinden/milletlerinden bu milis kuvvete takılmak isteyenler de olacaktır ve organizasyon, buna da imkan sağlayacak şekilde yapılmalı.

Bu hususta bütün hazırlıklar ivedilikle tamamlanmalı, gönüllülük esasıyla bu mücadeleyi verecek kişilerin başvuruları alınmalı, icap eden kısımlara dair gerekiyorsa hukuki düzenlemeler de yapılmalı. Ordumuz bu milis teşkilata hem Türkiye içinde hem de Afganistan sınırları içinde askeri eğitim ve destek vermeli.

Mehmet Fahri Sertkaya