Almanya’nın muhalif siyasi isimleriyle 6 Nisan 2021 tarihinde görüşmelerim oldu. Şu ana kadar beni, mücadelemi en iyi anlayan, bu hususu en iyi şekilde çalışan tarafın Alman muhalefeti olduğunu gördüm. Gerçekten çok sıcak kanlı, çok dostane ve çok seviyeli bir yaklaşımları oldu. Benden de aynı şekilde karşılık aldılar. Bundan sonra Türk – Alman ilişkilerinde ve dünya meselelerinde kendileriyle her zaman istişare halinde olacağım. Beraberce neler yapabileceğimize bakacağız. Hem Türkiye ve Almanya, hem de dünya insanlığı için çok güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum.

Dinleyeceğiniz kayıt görüşmenin bir kısmıdır ve öyle yapılması uygun olduğu için tek taraflı olarak verilmiştir. Hazırlıksız olunan bir anda aniden gelişen/yaşanan bu görüşme, çoktandır beklediğim iletişimi başlatmış oldu.


MFS-German opposition talks

I had talkings with opposition political figures of Germany on April 6, 2021. So far, I have seen that it is only the German opposition that understands me, my struggle best and works on this issue in the best way. They had a really warm, very friendly and multi-level approach. They got the same response from me. From now on, I will always be in consultation with them in Turkish-German relations and world affairs. We will look at what we can do together I believe that we both Turkey and Germany can do very good things for the world of humanity.

The recording you will listen to is some part of the interview and is given unilaterally as it is convenient to do so. This talking, which suddenly developed / lived at an unprepared moment, initiated the communication I had been waiting for.