Dünya insanlığına dayatılan evrimci, dinsiz ve saçma sapan bilim ve tarih anlayışını sadece kristal kafatasları bile yıkıyor. Bu art niyetli dayatmaları tek başına yıkan binlerce ayrı şey var ama birileri hala bilimsellik yalanları arkasında dünya insanlığını ayakta uyutmak istiyor.

Dünyamızda binlerce sene önce de yüksek bilim ve teknoloji çağı yaşandığı, çoktan “aksi iddia edilemez ve tartışmaya mahal verilemez somut bilimsel bir gerçek” oldu.

Binbir türlü somut delillere rağmen bunun aksini iddia edenlerin ya akli/ruhi hastalıkları vardır ya da ahlaksızın ve insanlık düşmanının tekidir. İyice araştırın, çok büyük ihtimalle Ankebut Ağı mensubu bir Satanist çıkacaktır.

Mehmet Fahri Sertkaya