Rusya, Ukrayna meselesini, milletler arası siyasete, hukuka ve kendi menfaatlerine uygun surette çözerken… Çin de aynı anlarda Tayvan meselesini aynı şekilde çözebilir. Askeri müdahalelerin de çözümün bir parçası olduğu gösterilebilir. Bir bütün olarak batı dünyasının, bunların AB ve NATO gibi teşkilatlarının, çözümden yana olmadıkları, samimi olmadıkları, haklı olmadıkları, oyaladıkları, oyalayacakları, sürekli sıkıntılara ve zararlara sebep oldukları açıkça gözler önünde…

Öyle ise Rusya da Çin de batının bu samimiyetsiz, haksız ve kriz odaklı siyasetine aynı anlarda aynı usullerle karşılık vermeli. Bizler de aynı anlarda batı dünyasına aynı usullerle karşılık vermeliyiz. Ortak menfaatlerde buluşarak hareket etmeliyiz. Böylelikle, çoktan batak haldeki batı dünyasının, içinde bulunduğu gerçek şartları ve gerçek yüzünü bütün dünya insanlığı kısa süre içinde görmüş olur.

NATO’nun beyin ölümünün çoktan gerçekleştiği ve AB’nin aslında çoktan dağılıp çöktüğü gerçeği bir yana…Hususiyle ABD’nin ne kadar batak halde olduğu, bu restleşme sırasında gözler önüne serilebilecektir. Sonrasında, makyajlı verilerle gösterilen ABD ekonomisi, artık makyajla gizlenemez halde olacaktır. ABD’de hem siyasi, hem de mali kriz bir anda devleşecektir. O andan sonra hiç kimse ABD’nin kısa sürede çöküp dağılmasına mani olamayacaktır.

Batı aleminin, doğu alemini sömüremediği, ezemediği, tahakküm edemediği yeni bir dünya düzeninin kurulması isteniyorsa, bu gün gerçekten çözüme götürecek bu müdahalelerin, ortak menfaatlerde buluşularak ve hiç vakit kaybedilmeden yapılması şart…

Mehmet Fahri Sertkaya