Bu sabah erken saatte, dünyadaki bütün devletlerin, gizli servislerin ve muhtelif tarafların/grupların metafizikçilerini toplayarak, onlara hitap ettiğim ve sözlerimin yetkililere ulaştırılmasını istediğim, doğrudur.

Söz konusu bu metafizik görüşmede;

– Bundan sonra dünyadaki hiçbir tarafın Tayyip’i ve AKPKK’yi desteklememesi gerektiğini, bana inat destekleyen her tarafın cezasını kısa sürede göreceğini, çekeceğini söylediğim, doğrudur.

– Bundan sonra, Türkiye’de başta insan kaçakçılığı, organ kaçakçılığı ve uyuşturucu işi olmak üzere, hiçbir kara para işine izin vermeyeceğimi, bu kara para işlerinin başka ülkelerden başlatılıp da Türkiye üzerinden geçmesine dahi izin vermeyeceğimi söylediğim, doğrudur.

– BAE’nin, yaptığı bu yanlıştan kısa sürede dönerse ve bu geri dönüşü dünyaya açıkça gösterirse, ciddi bir zarar görmeden yoluna devam edebileceğini ama bu yanlıştan dönmezse ve Türk milletine inat şekilde bu hain ve kara paracı iktidarı desteklemeye devam ederse, kısa sürede ağır bedeller ödeteceğimi söylediğim, doğrudur

– Türkiye’de resmen iktidarın kimde olduğunun artık çok mühim olmadığını ve gayr-i resmi de olsa Türkiye’nin dümeninin elimde olduğunu söylediğim, doğrudur.

– Bu şartlarda, benimle inatlaşmak ve restleşmek yerine, benimle iyi geçinmek isteyenler olursa, ortak bir payda bulunabileceğini söylediğim, doğrudur.

– Türkiye’de AKPKK’nin/Tayyip’in yerine yeni bir iktidar/hükumet tesis etmek isterlerse, herkesçe bilinen kırmızı çizgilerime dikkat edildikçe, kendi adamlarından diğer gruptakilerle bir hükumet tesis etmelerine mani olmayacağımı söylediğim, doğrudur.

– Türkiye’deki ABD ve NATO üslerini artık istemediğimi, bunları çok çok yakın gelecekte basarak yok edeceğimi ve içlerindeki yabancı ülke personellerini ters kelepçelerle alarak yargılatacağımı ve bütün yargılama safahatını şeffafça dünya insanlığıyla paylaşacağımı, bu üsler üzerinden nasıl da insanlık dışı kara para işleri, organ işleri, uyuşturucu işleri yapıldığını gözler önüne sereceğimi söylediğim doğrudur.

– “Aklınız varsa bu üslerle bu işleri çevirmeyi hemen bırakın ve bu üsleri kısa zamana yayarak ve muhtelif bahanelerle kapatın, aksi halde dediklerim yaşanacak ve dünya insanlığı her şeyi görüp anlayacak. Daha önce yaparım dediğim ve inanmadığınız neleri neleri yaptım. İnanın ki bunu da yapacağım.” dediğim, doğrudur.

– “Nükleer silah yapıyor suçlamasıyla İran’a askeri müdahale yapmaya kalkmak bir ahmaklıktan başka bir şey olmaz. Sizlerde nükleer silahlar yok mu? Bu nasıl bir hukuk anlayışı, sizler bu nükleer silahları, insanlığın faydasına mı kullanacaksınız?” dediğim, doğrudur.

– “İran’ı da Suriye gibi yapmaya kalkmayın. Buna asla izin vermem. Senelerdir anlamanızı sağlıyorum ki İran’ın yarısını ben alacağım. İsfahan’ı, Tahran’ı, Tebriz’i, o kadim Türk şehirlerini, işgal altındaki Güney Azerbaycan’ı alacağımı biliyorsunuz. Bu gerçeği göz ardı ederek İran’a dair planlar uygulamaya kalkamayın. Sert kayaya çarparsınız. Bana inat Taliban politikaları yaptınız da ne oldu? Şimdi hangi safhadasınız? Aklınızı kullanın ve benimle restleşmeyin.” dediğim, doğrudur.

– “İran’ı karıştırarak, İran’dan Türkiye’ye doğru mülteci akımı başlatmanıza izin vermiyorum. Bunu yapmayacaksınız. Gidin dünyanın neresini kara para rotası, organ ve fuhuş için insan kaçırmanın rotası yaparsanız yapın, benim ülkemde bundan sonra bu gibi şeyler yapmanıza izin vermiyorum.” dediğim, doğrudur.

– “Lüzumu halinde sık sık şu saçma sapan hukuk sisteminin dışına çıkacağız. Söz konusu vatan ve millettir. Masum insanların canlarının, ırzlarının korunmasıdır. Gerisi teferruattır. Hala inatla bu kara para işlerinize benim ordumu ve emniyet teşkilatımı ve devletimin diğer kurum ve kuruluşlarını alet etmek isterseniz, size vereceğim karşılık sadece metafizik sahada şiddetli saldırılar yapmak olmaz. Bu kısım bile sizi yıkmaya yetiyor ama gerçek sahada, o kara paracı adamlarınıza sıktıracağım. Onları kollayan savcılara ve hakimlere en başta sıktıracağım. Yetkisini bu şekilde kullanıp insanlık dışı bu suçlara yardım ve yataklık edenler, genel kurmay başkanı, emniyet genel müdürü dahi olsun, sıktırırım. Her zaman olduğu gibi, son derece ciddiyim.” dediğim, doğrudur.

– Tayyip’i ve AKPKK’yi daha fazla süre iktidarda tutarak, bu milleti daha fazla soyup soğana çevirmeyi, sömürmeyi ve daha fazla kara para işleri yapmayı düşünenler, bundan vazgeçsinler. Tayyip’e tebessüm edeni bile yıkarım. Başı ezilecekler listesinde en başa alırım. Tayyip’e selam bile verilmeyecek. Onu daha fazla başta tutmak için yalan dolan anlaşma ve yatırım haberleri de yapılmayacak. Herkes holdinglerine, patronlarına gerekli ayarı verecek. Zaruri resmi temaslara bir şey demem ama anlaşma, yardımlaşma, destekleme, ortak kara para işleri yapanı ezerim. Nasıl ezebildiğimi, bu güne kadar ezdiğim ülkelerden, liderlerden açıkça görebilirsiniz” dediğim, doğrudur.

– “Bize metafizikle, büyülerle, medyumlarla, cinlerle saldırmayı bırakın. Bunlar beyhude çabalar. Bundan sonra, bizlere büyü yapsınlar diye Araplara para yağdırmayı da kesin. Araplar kendilerini bile koruyamaz haldeler, az akıllı olun.” dediğim, doğrudur.

– “Daha önce ilgili yayınları yaptım. Her zaman olduğu gibi o yayınları yaparken de samimiydim. Rusya’nın Ukrayna’yı cehenneme çevirmesinden bile rahatsız olmam. Söylediğim gibi, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahale etmesi benim menfaatime olur. Rusya bunu yaptığında, batılıların, NATO’nun, AB’nin, ABD’nin Rusya’nın karşısına geçmesi tarihi bir hata olur. Derhal Rusya’nın yanında yer alırız. Ortak düşmanlara son darbeleri vurmanın fırsatını asla kaçırmayız ve en az Rusya kadar sahada gayretli oluruz. Bu fırsattan istifade ile Türkiye’deki ABD ve NATO üslerini hemen, beklemeden yok ederiz. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, Avrupa devletlerinin Türkiye’deki adamlarını yaka paça toplarız.” dediğim, doğrudur.

– “Türkiyeye zararlar veremezsiniz demiyorum. Türkiyede taş üstünde taş kalmasa bile ben kısacık sürede Türkiye’yi ayağa kaldırırım. Benim sistemime, teşkilatıma hiç zarar gelmez de demiyorum ama bu çatışmadan biz devleşerek çıkarız. Şimdi, bu söylediklerime -hadi oradan- diyebilenleriniz varsa, işte saha… İstediğiniz usulde gelin. Birazdan Türkiye’de mesai de başlayacak. Hemen ilk saatlerde hiç değilse büyükelçiler üzerinden ya da ülkenizdeki dışişleri bakanlarınız üzerinden ya da işte birilerinin üzerinden bize rest çeken açıklamalar yapabiliyorsanız yapın, görelim.” dediğim, doğrudur.

– “Her ne olursa olsun ben ölmeyeceğim ve hem Türkiye’ye hem dünyaya hem de başka başka dünyalara hizmet etmeye devam edeceğim” dediğim, doğrudur.

– Bu metafizik toplantıda söylemedim ama şimdi ekleyeyim. Rusya’ya verdiğimiz bu büyük destek karşılığında Rusya’dan da Türkiye’ye jestler bekliyoruz. Türkiye’nin bu zor zamanında Rusya’dan alınan doğalgazın fiyatı hiç değilse yarı fiyatına düşürülebilir ya da büyük miktarda doğalgaz karşılıksız verilebilir ve daha başka jestler de yapılabilir.

Rusya ile batı/NATO dünyası arasında gerilmenin arttığı zamanlarda hemen boğazlarımızdan Rusya’ya karşı askeri gemilerin geçmesinden son derece rahatsız olduğumun bilinmesini isterim. Sanki ortada bir Türkiye yokmuş ve Türkiye’nin milli siyaseti yokmuş gibi bir görüntünün oluşmasından son derece rahatsızım. Çok büyük bir kıyı şeridimiz olan Karadeniz’de suların ısınması bizim çok daralmamıza sebep oluyor. Bize çok rahatsızlık veriyor. Rusya’ya ve müttefiklerine karşı uzaydan, havadan ve karadan şansını deneyenler denesin ama bizim boğazlarımız ve Karadeniz bu işe karıştırılmasın. İster ABD, ister NATO isterse başka bir batılı ülkenin askeri gemileri olsun, bundan sonra boğazı geç-me-ye-cek-ler.

Yaklaşık yüz elli yıldır, bir şekilde batılılar tarafından devletimizin başına getirilmiş olan hainlerin imzaları atılarak Türkiye’yi dar bir kafese koyan ve tamamı gayr-i meşru olan sözleşmeleri, anlaşmaları ve antlaşmaları tanımıyoruz.

Mehmet Fahri Sertkaya