İstanbul’un yeşillerin idaresi altında olması, İstanbul’da hatta Türkiye’de ikamet eden herkes için bir milli güvenlik meselesidir. Hatta hiç abartılı gelmesin, dünya için, dünya insanlığı için bir güvenlik krizidir/meselesidir.

İBB’nin paralarının büyük kısmının dolaylı yollarla Çin’e akması, İBB’de alınacak kararların Çin tarafından belirlenip de İstanbul’daki Çin konsolosu tarafından Ekrem İmamoğlu’na iletilmesi, bir milli güvenlik meselesidir ve tahammül edilemez, bir dakika dahi göz yumulamaz bir suçtur.

Ekrem, İstanbul’u Türk düşmanlarına parselliyor, peşkeş çekiyor. Çin, Ekrem gibi başka belediye başkanlarını da kendine bağlayarak, dünyanın pek çok büyük şehrini iliğine kadar sömürüyor.

Dini ve siyasi tercihleri ne olursa olsun, Çin tarafından insafsızca sömürülmek istemeyen namuslu, karakterli, hakkaniyetli ve vatansever herkes ama herkes, Ekrem gibilerin karşısında olmalıdır. Bu, bir parti, bir lider, bir politika meselesi/mücadelesi değildir.

Bu, doğrudan hürriyetimizi/bağımsızlığımızı alakadar eden bir meseledir.

Mehmet Fahri Sertkaya