Protestanlığın babası denilen Martin Luther de yeşiller tarafından imal edilen bir biyonik robottu.

Yeşiller ve griler, dünyanın dini, siyasi, mali, askeri, tıbbi dengelerine binlerce senedir fırsat bulabildikçe hep müdahale ettiler, hala ediyorlar.

Mehmet Fahri Sertkaya