Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’i, yeşillere çalışan bir biyonik robot olan Putin ve çetesi öldürttü. Öldürülecekler listesinde başka Rus vatanseverler de var.

Müteveffa Yevgeniy Ziniçev sıkı bir takipçimdi. Sahayı yayınlarım sayesinde çok iyi takip edebiliyor ve Rusya’nın Rusya düşmanları tarafından idare edildiğini kesin derecede biliyor, bu feci gidişe mani olmaya çalışıyordu. Ben de dünyanın gözleri önünde bir Türkiye-Rusya müttefikliği tesis etmek için çok mücadele ettim ve gerektiğinde çok tavizler de verdim, çok da sabır ettim. Lakin Putin, Lavrov, Peskov, Zaharova gibi biyonik robotlar, yeşillerden aldıkları talimatlar gereği bu fırsatları bile isteye görmezden geldiler. Rusya’ya ve hatta dünya insanlığına ihanet etmeye devam ettiler. Bu türlü davranışlar, bu biyonik robotları iyice açık etti, ifşa olmalarına sebep oldu ve Rusya içindeki vatanseverlerin gerçekleri somut şekilde görmesini sağladı. Hep söyledim ki ben dünya üzerindeki hiçbir millete düşman değilim. Benim hasımlıklarım devlet idarecileriyle ve buna rağmen bu halklarla iyi ilişkiler kurabilmek için bulduğum her fırsatı değerlendirdim, değerlendiriyorum.

İçinde bulunduğu çok ağır şartlar nedeniyle yanımda açıkça duramayan ve adımı anmayan gerçek müttefikleri asla yolda bırakmadım, bırakmam.

Yevgeniy Ziniçev, Rusya’nın, Rus halkının iyiliği için mücadele veriyordu. Rusya için büyük bir kayıp oldu. Rus halkının ve yakınlarının başları sağ olsun.

Mehmet Fahri Sertkaya