Afganistan’da Taliban karşıtı direnişi Türkiye’nin liderliğinde örgütlememiz ve direnişçilere/vatanseverlere her türlü desteği sağlamamız gerekiyor.

Türkiye ile birlikte hareket edecek, Çin’in ve Rusya’nın piyonu olan Taliban’ı imha etme ve Afganistan’ı hürriyetine kavuşturma sürecinde varlık göstermek isteyecek ülkelerle/liderlerle sıkı diyalog ve işbirliği kurmamız gerekiyor.

Afgan halkının Taliban teröründen/zulmünden kurtarılması için Türk ordusunun da dahil olduğu milletler arası bir askeri gücü Afganistan’a göndermek gerekiyor. BM’in ve NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği ve meşruiyetlerinin kalmadığı şu günümüzde, dünyada bu hayırlı hizmetin öncülüğünü Türkiye’nin yapması gerekiyor.

İhanetlerle dağıtılan Afgan ordusunun askerlerinin Türkiye’de hızlıca eğitilip donatılarak tekrar Afganistan’a gönderilmesi gerekiyor. Türkiye’de bulunan Afgan gençlerin de silahlı milis kuvvet eğitimi alarak Afganistan’a gönderilmesi ve halkı/vatanı için savaşmalarının sağlanması gerekiyor.

Ahmed Mesud’un etrafında kenetlenen terör karşıtı ve vatansever Afganlara destek vermemiz gerekiyor. Evvela, Ahmed Mesud’un etrafında bulunarak, dünya üzerinde kendisine dost olan taraflarla daha iyi haberleşmesini, organize olmasını ve daha isabetli kararlar almasını sağlayacak kişileri görevlendirmek gerekiyor.

Mehmet Fahri Sertkaya