Hem çok para kazandırır hem de dünyayı, insanlığı ferahlatır. Hayat kalitesini yükseltir, hastalıkları azaltır. Mutluluğu artırır.

Bu güne kadar neden yapılmadığını anlamak mümkün değil. Suni ağaçlar ve yapraklar üretmek imkansız mı?

Ağaçların, yaprakların çalışma tekniğini inceleyerek çözmek ve kopyalamak imkansız mı ya da çok mu zor? Aynı teknikle çalışan, toprakla ve güneş enerjisiyle beslenerek yakıtı/enerjisi karşılanan, kullanırken hiç masraf çıkartmayan ve kolay kolay bakım gerektirmeyen suni/yapay ağaçlar ve yapraklar geliştirmek çok mu zor? Bu işin kimyasını çözmek ve seri imalatına geçmek, dünyaya nefes aldırmak, çok mu zor?

Bunlar yapılsa, en kurak şehirlerde bile kısa sürede suni ormanlar oluşturulabilir. Kısa sürede iklim değiştirilebilir. Ağaç şeklinde olmaları da şart değil ve belli aralıklarla, değişik şekillerle bunlar şehir içinde yerleştirilse, ana yollarda belli aralıklarla yerleştirilse, neler neler değişir. Hatta evlerin tamamında çatıların ve duvarların en dış yüzeyinin bu suni malzeme/teknik kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilse, neler neler değişir. Şehirler nefes alır… Tertemiz hava olur, çok sağlıklı insanlar ve hayvanlar olur. Kuraklık sorunu da hızla ortadan kalkar. Elektromanyetik saldırılarla dünyayı kasten kuraklaştırıp bir de “küresel ısınma” deyip duruyorlar, bu tehlike de bu teknikle ortadan kalkar.

Bu teknikle, kapalı ve yoğun nüfus olan mekanlarda havayı daimi olarak temizlemek çok kolaylaşır ve ucuzlar. Bu da gökdelenlerden kurtulmamızı, yerin altına doğru çok katlı bina sistemine geçmemizi sağlar.

Yeşilliği, ormanları az ve karbondioksiti fazla olan şehirlerde, yeterince güneş almayan şehirlerde, kışın ağır ve uzun geçtiği şehirlerde de bunlar kullanılsa, neler neler değişir.

Fidanlar dikip yıllarca ağaç olmasını beklemek ve çok masraf etmek yerine, bu malzeme göze de hoş gelen bir şekilde imal edilerek ağaç gibi dikilse, yılın 12 ayı havayı temizlese, gölge düşürse, canlılara yuva olsa, neler neler değişir. Bir de geliştirilecek bu madde yanmayan bir madde olursa, ne güzel bir dünya olur. Kış ayları bile yemyeşil kalır.

Türkiye’de özel sektörler de devlet gücü de bu gibi projeler için çalışmaları hemen başlatmalıdır. Bu, dünyamızı tabii afet gibi görünen suni afetlerlele toptan yok etmek isteyenlerin planlarını temelden çökertecek bir proje ve öncelikle çam ağaçlarının sırrını/kimyasını çözmemiz gerekiyor.

Mehmet Fahri Serkaya