Şu şartlarda bile hala Azerbaycan’ın idari kadrosu yanlış kartı oynarsa, Rusya ile yol almaya, B takımında olmaya çabalarsa, ben de buradan dünya önünde yazıyorum ki bir gece ansızın Azerbaycan’ı Türkiye’ye dahil ederim ve o idari kadronun tamamını meydan yerde ve canlı yayınla idam ettiririm. Bu hainleri hainler mezarlığına gömdürürüm, kendilerinin ve yakınlarının bütün varlıklarına el koydururum, yakınlarını Türkiye’de ve Türkiye toprağı olacak Azerbaycan’da tutmam.

Benimle birlikte hareket eden hiçbir devletin sınırları içinde yaşamalarına da imkan tanımam. Onları tarihte ibret-i alem olacakları şekilde ve topluca ezerim.

Böylece biline… Şimdi kim ne karar alacaksa, alsın da görelim.

Mehmet Fahri Sertkaya