Şu kanal projesini yapınca, ikinci safhada Van gölünü kanala bağlamak lazım. Üçüncü safhada da kadim Türk şehri Tebriz’in yanındaki Urmiye gölünü Van gölüne kanalla bağlamak lazım.

Zaten ikisi de tuzlu su gölü, ikisi de Türk gölü… Arazi de çok müsait. Halkın dini ve sosyal yapısı da çok müsait. Yakında siyasi şartlar da çok müsait olacak. Bu proje sayesinde bölgede biyolojik çeşitlilik çok artacak. Balıkçılık çok artacak ama kuş türleri de çok artacak. Nemin artmasıyla bölge yeşillenecek. Turizm ve ticaret de çok artacak. Van gölünde, dev tersaneler kurmak mümkün olacak. Türkiye’de denizcilik uçuşa geçecek. Bölgedeki işsizlik ve ekonomik sıkıntılar çözülecek. Urumiye gölünün kuruma tehlikesi de ortadan kaldırılacak.

Şimdiden planlamalara, hazırlıklara, anlaşmalara ya da kavgalara başlamak lazım.

Mehmet Fahri Sertkaya