Artık ordu içindeki taraftarlarımın sayısı, emniyet teşkilatı içindeki taraftarlarımın sayısını bile geçti… Ve emniyette de orduda da büyük bir öfke hakim. Artık ihaneti, memleketi kasten çökertmeyi, milleti diri diri yakmayı, Rusyaya ve Çine çalışmayı görmeyen, kabullenmeyen hiç kimse kalmadı.

Artık masekeler tamamen düştü. Tayyip’in ve çetesinin hükmü tamamen bitti.

İşte burası, o meşhur rüyamın haber verdiği yerdi. Rüyada kurşun sıkmak ve öldürmek, gerçek manasına gelmez. O kişiyle mücadele etmek, onu etkisiz/hükümsüz hale getirmek, ona karşı kesin zafer kazanmak manasına gelir.

İşte bu günlerde de hem Ankebut Ağı tarafı hem de vatanseverler cephesi, bu mücadeleyi tıpkı rüyadaki gibi izlediler ve hakikati iyice gördüler. Bundan sonra Tayyip, Rusya’nın da Çin’in de elinde piyon olsa, Türkiye’ye asla zarar veremez, ancak onlara yük olur bir hale geldi. Alıp turşusunu kursunlar.

Sık tekrarla demiştim, bu ülkede Çin’in, Rusya’nın ve bir bütün olarak Ankebut Ağının borusunun ötmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Onlara köpeklik edenlere de asla meydan vermeyeceğiz.

Mehmet Fahri Sertkaya