EL eki İsraili simgeliyor…

‘Elbizim’ soy isminin manası ‘İsrail bizim’ anlamındadır.

Türk ve Müslüman görünen Sabetaycı gizli Yahudi isimleri ve soy isimleri, İbranice harf ve ses düzenine uygun olarak seçilir ve konur. Örnek olarak, hem Museviler hem de Sabetay Sevi’yi peygamber kabul eden Sabetaycı gizli Yahudiler tarafından sıkça kullanılan Sumru ve Semra isimleri verilebilir. İki isimdeki sessiz harfler aynıdır ve iki isim de SMR harfleri içeren İbranice başka bir isme benzedikleri için kullanılırlar. Ayrıca, İbranice isimler Ari (Ali), Albert (Alper), Leon (Aslan), Aaron (Harun), Izak (Izzet), Murat (Marat) şeklinde Türkçe benzerleri ile de kullanılır.

İsimlerinde ve soy isimlerinde kullandıkları ekler ve şifreleme yöntemleri çoktur ama Sabetaycı gizli Yahudilerde en sık görülen şifrelemeler arasında şunlar da vardır:

Gürlesel, Göksel, Seltün, İlksel, Arsel, İksel, İzisel, Atasel, Baransel, İnsel, Akansel, Baysel, Ulusel, Yönsel, Türesel, Yüksel, Devrimsel, Eryüksel, Gürsel, Güryüksel, Özensel, Dinsel, Tünsel, Evrensel, Erkansel, Etensel, İçinsel, Gürensel, Özyilmazel, Cümbüsel, Yararel, Sasmazel, Arel, Uzel, Denizel, Tükel, Türkel, Eliyesil, Keskinel, Tamel, Temizel, Tüzel, Tuzel, Elbeyli…

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın