Vermez, veremez

Rusya, ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine bedelsiz olarak tahıl vermeyecek, veremez. Bu işin önündeki engelleri daha da artıracağım, bu bir yana ama hiç engel çıkmasa bile önüne, Rusya yine de ihtiyaç sahibi ülkelere/insanlara günahını bile vermez.

Rusya için Afrika, sadece sömürülecek, ezilecek bir yer, başka bir şey değil.

Afrika, bir kafesten kurtulurken başka bir kafese girmemeli.

Rusya, Afrika’ya projeler de götürmeyecek. Yapacağını ilan ettiği projeleri yapabilecek parası da yok, gerçekte yapmak da istemiyor. Çünkü Rusya’yı da arka plandan idare eden İngiltere, dünya üzerindeki sömürmeye dönük sistemin çökmesini istemiyor.

Akademi Dergisi | Mehmet Fahri Sertkaya

..

Bir Yorum Yazın