İnsan değil bunlar. Bunlara söz söylemenin bir faydası kalmamış. Daha önce de birkaç kere benzer yazılar yazmıştım. Sputnik Türkiye ofisindeki insan suretli gizli ermeni, gizli yahudi acayip varlıklarda belli ki ar, ahlak, namus kalmamış. Gençler ve öğretmenler başta olmak üzere bütün Türk milletini kendileri gibi ahlaksız, namussuz yapmaya azmetmişler.

Bunun başka bir açıklaması olamaz. Bu güne kadar, habercilik maskesi altında çok defa yaptıkları faaliyetler de bunun kanıtı.

Ailesi, karısı, çoluğu çocuğu olan, namusu olan hangi insan, böyle bir ahlaksızlığı bu şekilde haberleştirebilir. Bir de “Girişimci ruhlu” demişler. “Eşsiz strateji” demişler. Bir yılda 270 bin dolar kazandığını sözde haberin metninin sonuna eklemişler.

Bu sözde haberi okuyan kız ve erkek öğrenciler neler düşenecekler? Öğretmenler neler düşünecekler. Böyle bir ahlaksızlığın, bir öğretmen tarafından yapılmasını bile “çok normal” bir tarzda haberleştiren insan şeytanlarının bu sözde haberine denk gelenler neler yapacaklar? Neyi tercih edecekler? Sigaranın ve alkollü içeceklerin görüntülerinin bile buzlandığı bir Türkiye’de, sözde basın, müstehcen siteler hususunda nasıl kontrolsüz ve aşırı serbest olabilir. Belki Sputnik, şu sözde haber için o ahlaksız siteden reklam ücreti bile alabilir. Bir şekilde basın kartı alabilmiş üç beş gizli yahudi, gizli ermeni, nasıl olur da milyonlarca insanın kabullenişlerinin temel direklerini yıkmaya yol bulabilir. Sputnik, güney Asyada ve Tayvan’da el kadar kız çocuklarının on milyonlarcasının nasıl da acımasızca fuhuşta kullanıldıklarını, bunların çoğunun yaşının 12-13 olduğunu kaç kere haberleştirmiş? Oralarda o derece cehennemi bir hal olmasının sebeplerini anlatan ve düzeltmek isteyen kaç namuslu dünya insanının sesini dünyaya duyurmuş?

Aksine, Sputnik, Rusya’da da çok yaygın halde olan namussuzluğun ve kuralsızılığın Türkiye’de de bir an önce yaygınlaşması için bir seferberlik ilan etmiş gibi… Dini ve siyasi tercihleri ne olursa olsun, bütün insanların felaketine sebep olan Sputnik gibi sözde basın organlarının fişi bir an evvel çekilmelidir. Yetmeyip bu hususta Rusya’ya da resmi kanallardan nota verilmelidir. Bu haklı tepki gür sesle bütün dünyaya duyurulmalıdır. Dünyaya örnek olmalıdır. Ruslar ya da diğer taraflar, Türkiye’de doğru düzgün basın ve medya faaliyeti yapacaklarsa yapsınlar, yoksa yıkılıp gitsinler.

Rusya’da bir milyondan fazla AIDS’li var. Sayı her sene hızla artıyor. AIDS’liler, ömürlerinin son demlerinde akıl kırılmasına sebep olacak kadar dayanılmaz acılar çeke çeke ölüyorlar. Kadının ise hiç değeri yok. Aile kurumu denilen şey yok olmak üzere. Sevgi yok, saygı yok, aile ve akrabalık bağları yok. Rusya’da kadınlar, vahşileşmiş şartlar içinde, insanca yaşayabilmek, eziyet görmemek, göz yaşlarına boğulmamak için erkekleşmek, erkekçe bir tavır ve mücadele sergilemek zorunda kalıyorlar. Rusya’nın ya da başka ülkelerin, her manada dibe vurmasına sebep olmuş ahlaksızlıklar, namussuzluklar, Türkiye’de basın ve medya faaliyeti kisvesi altında normalleştirilemez. Basın ve medya gücü, Türk milletini ayakta tutan dini ve kültürel değerlerini yok etmenin bir aracı haline getirilemez. Türkiye, bu sinsiliklere ve saldırılara daha fazla tepkisiz kalmaz, kalmayacak.

Mehmet Fahri Sertkaya