Türkiye türlü türlü afeti, felaketi, musibeti peş peşe yaşarsa, o anlarda bile devlet sisteminin/kurumlarının işlerliğinin bozulmaması için şimdiden alınması gereken tedbirler, bir dakika bile ziyan edilmeden hemen alınmaya başlanmalıdır.

Her ne olursa olsun şehirler elektriksiz ve susuz kalmamalıdır. İnternet dahil olmak üzere iletişim ağları çalışmalıdır. Resmi kurumların binaları asla yıkılmamalıdır. Yıkılırsa saatler içinde alternatif bir bina/sistem nasıl devreye alınacaksa, o planlar/hazırlıklar yapılmalıdır. PTT şubeleri ayakta kalmalıdır. Bankacılık sistemi faal kalmalıdır.

Elektromanyetik darbelerle hedef bölgedeki bütün elektrikli ve elektronik aletlerin, cihazların yakılması, çalışmaz hale gelmesi ihtimaline karşı çok ciddi tedbirler alınmalıdır. Yıkılmamış bir resmi dairede, bilgisayarlar elektromanyetik sinyallerle yanmışsa ve iletişim ağları da faaliyette değilse, devlet yine yok demektir. Ordumuzun da elektromanyetik silahlarla saldırılması ihtimaline karşı bütün kısımlarında ayrı ayrı tedbirleri alması gerekmektedir.

Mehmet Fahri Sertkaya