Bütün dünyayı aynı anda sarsan düşük şiddette bir siyasi deprem başlattım. Türkiye saatiyle bu gece yüksek şiddete ulaşmasını bekliyorum. Ben önden yazdım diye gizlemek isteseler bile sarsıntının tamamını gizleyemezler.

Önümüzdeki süreçte dünya siyasetindeki etkili ve yetkili pek çok kişinin oyundan çıkacağını öngörüyorum. Bu siyasi depremin yıkıcı tesiri çok büyük olacak. Hata yapanlar çok büyük kaybedecekler.

Mehmet Fahri Sertkaya