ÖNDER’in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu gizli bir Hristiyan’dı.

Hayatı bu millete ve devlete ihanetle geçti. Soyunun bir yanı Rum, diğer yanı ise Ermeni…

Rum olsun, Ermeni olsun, Hristiyan olsun ya da başka bir inanç sistemine mensup olsun, bizi rahatsız etmezdi. Şayet gerçek kimliği ve inancıyla açıkça meydanda durarak yaşasaydı. Lakin o da Türk ve Müslüman rolü oynayarak, hatta bir de davamızın mücadelesini veriyor gözükerek çok büyük ihanetler eden hainlerden biri olmayı tercih etti. Tıpkı Karamollayan gibi…

Mezarı derin, azabı elim olsun. Amin.

Bu arada merak edenler olur, yazayım. Mehmet Yahya Kutluyan bir süredir metafizik sinyallere maruz kalıyordu. Zaten böyle ileri yaşlarda olup rahatsızlıkları da olan kişilerin bu sinyallerden kurtulmaları pek kolay değil.

ÖNDER’in Yönetim Kurulundaki:

Kamber Çal: Alevi-Ermeni karışmış bir soydan geliyor. Kendini daha çok Alevi olarak biliyor/görüyor. Müslüman nesillerin ifsad edilmesi için ekibiyle çırpınıyor. İmam Hatipler üzerinden Ehl-i Sünnet itikadının bozulması, en öncelikli hedefi… Bunun haricinde ekibi gibi kendisi de zimmete para geçirme, rüşvet dahil pek çok suçu da işledi, işliyor. Lükse, özel içkilere, gece hayatına, kadınlara çok düşkün ve bu yönü çok kimse tarafından biliniyor.

Abdullah Ceylan: Yahudi-Ermeni karışmış bir soydan geliyor. Kendisini daha çok Ermeni ve Hristiyan olarak görüyor. Ekipteki diğer kişiler gibi türlü suçlar işledi, işliyor. Hedef hep aynı: İhanet, ifsad, çökertme, maddi menfaat…

Mehmet Sönmez: Rum-Ermeni karışık bir soydan geliyor. Rum yanı ağır basıyor. Anladığımız kadarıyla kendisinin kökeninde Ermenilik olduğunu bilmiyor.

Ahmet Kaan: Gizli Ermeni ve Hristiyan.

Emrah Baranoğlu: Gizli Ermeni ve Hristiyan

Sabri Çelebioğlu: Gizli Ermeni ve Alevi karışmış bir soydan. Kendini Ermeni olarak görüyor. Aslında bunların dedeleri Ermeni olduklarını gizlemek için Alevi rolü oynadıkları sırada, ister istemez Alevi kesimin içine karıştılar. Kız aldılar, verdiler ve akraba oldular.

Faik Tanrıkulu: Rum kökenli olsa da Yahudiliğin de karıştığı bir soydan geliyor. Kendini Yahudi olarak görüyor.

Murat Aslan: Gizli Yahudi

İsmail Çakır: Gizli Rum-Ermeni karışık bir Hristiyan soydan geliyor.

Ali Osman Kuşakçı: Soyu Türk-Müslüman olarak gelmiş bir soy. Kendisi ÖNDER’in ne olduğunu, gerçekte neler yaptığını biliyor ve bile isteye bu suçlara ortak oluyor.

Sinan Özyurt: Rum-Yahudi karışık bir kökenden geliyor ama Rumluğu ağır basıyor. Hristiyanlık üzere ibadet ediyor.

Resul Çiftçi: Çok karışmış ama Hristiyan Ermeni yanı baskın olan bir soydan geliyor.

Elbette ki bu kadroda misyonerlik faaliyetleri de var. Çok çok az kaldı, Süleymanlıların İmam Hatip Mektepleri projesine ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na neden baştan beri kararlılıkla soğuk durduğunu cümle alem tartışmaya mahal kalmayacak katiyette anlayacak.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın