Papa, Biden’ın desteği ile Irak’a gidecek.

Papa, Biden’ın desteği ile Irak’a gidecek. Irak’ın Türkiye ile ilişkilerini bozmasını isteyecek. Onları buna zorlayacak. Hem tehdit hem de maddi menfaat teklifi kartını kullanacak. Bu hamlesi ile biraz da Almanya’yı kurtarmak istiyor. Almanya’nın kara para gelirleri hızla azalıyor. Kara paraları kesilmiş bir Almanya, dünya siyasetinde bir hiçtir. Kara para trafiğinde Rusya ile Almanya arasında gidip gelen ülkeler/hükumetler de var. Almanya kara para işinde biterse, her sahada biter. Avrupa’ya kaçan, kaçmaya çalışan HDPKK’lilerin bundan sonra Irak’a kaçmalarını ve orada kendilerine güvenli bir ortam sunulmasını istiyorlar. Baskı altında kalan Merkel, bunu en çok isteyenlerden biri… Papa’yı Irak’a göndermelerinin bir sebebi de bu…

Papa mevzuya Çin’i de karıştıracak. Irak’takiler anlaşmaya uyarlarsa, Çin’in kara paralardan onlara daha çok pay verebileceğini söyleyecek. Çin zaten ileride Suriye’nin yeniden imar edilmesinde pastadan büyük pay kapmak için planlar yapmış vaziyette. Bu kısma gidilirken Irak’ta da nüfuzunun zaten artmasını istiyor. Papa Şii din adamı Sistani’nin, Irak’ın idari kadrosunu yönlendirmesini isteyecek. Daha çok Sistani’yi muhatap alacak. Irak’ın idari kadrosunun böyle vahim bir hata yapması ve bu milletler arası çetenin taleplerine ya da tehditlerine boyun bükmesi, kendilerini ateş hattına atmak olacaktır.

Bu da zaten karmakarışık olan Irak’ı iyice karıştıracak hadiseler dizisini başlatacaktır. Türkiye’nin, dünya siyaseti bu kadar gerilmiş ve dengeleri bu kadar değişmişken, Kuzey Irak’ı topraklarına dahil etmesi hiç zor olmayacaktır. Mevcut dengeler içinde Türkiye’nin bu hamlesine karşı durulamayacaktır. Ümit ediyorum ki Irak’ta söz sahibi olanlar bu vahim hatayı yaparlar da asırlarca toprağımız olan ve ihanetlerle elimizden alınan o yerlerin, hususiyle Süleymaniye, Musul, Kerkük’ün, tıpkı Tebriz gibi sınırlarımıza dahil olmasının önü iyice açılır. Bununla da kalmaz, zaten iyice karışmış olan İtalya, bir daha toparlanamaz hale gelir. Almanya da İtalya’dan beter karışır. İşte meydan… Herkes hamlesini yapsın, bakalım neler yaşanacak.

Mehmet Fahri Sertkaya