Fırat ve Dicle kartlarını kullanmalıyız

Türkiye’de başlayan kuraklık/kıtlık süreci şiddetlenerek devam edecek. Bu güne kadar meselenin ehemmiyetini hemen kavramak hususunda çok hatalı tavırlar sergilendi. Şimdilerde ise her şey iyice anlaşıldı, kabullenildi ama ciddiyetle tedbirler alınmıyor.

Memleketimizin en çok da batı tarafındaki nüfusu yüksek şehirlerinde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Gecikmiş de olsak gereken tedbirleri almalıyız. Bunun için en akıllıca çare, Fırat ve Dicle’nin sularını kesmek, bir şekilde depolamak ve bu suların batıya doğru naklini sağlamak olacaktır. Türkiye, bu projeyi dakika bile kaybetmeden uygulama safhasına geçirmelidir.

Bir Yorum Yazın