“Norşin Şeyhi Nureddin Mutlu” denilen kişi de gerçek bir mutasavvıf değildi. Yolu-tarikatı da hak bir yol değil. O da büyücünün tekiydi ve son zamanlarda bize karşı kurulan ittifakın içindeydi. Kendisinden çok adamları faaliyetteydi ve adamlarına büyüler yaptırıyordu. Korona sebebiyle ölmedi, metafizikle çarpılarak öldü.

O Norşin ve çevresinde, asılları gizli Ermeni, gizli Yezidi, gizli Süryani, gizli Yahudi olup da sözde Müslüman tarikat şeyhi görünen hainler çok çıktı, çıkıyor.

Mehmet Fahri Sertkaya