Oğuz Kağan…

“Türklerin atası” denilen…

“Oğuz Kağan” ya da “Oğuz Han” diye bilinen…

Oğuz Kağan Destanında “Hayatı, daha doğumundan başlayarak olağanüstü olaylarla doludur” denilen kişi aslında bütün dünyaya hakim tek bir devletin hükümdarı olup iki bin sene yaşayan ve Türk olan Hazret-i Zülkarneyn miydi?

Oğuz Kağan’ın kafasına gücü temsil eden boynuz taktığı rivayet edilmiş. Pekiyi, Zülkarneyn kelimesinin “Çift boynuzlu” manasına da geldiği iddiası doğru mu? Hatta bu, maddi/zahiri ve manevi tasarrufunun/gücünün akıl almaz seviyede yüksek olduğu manasına mı geliyordu?

Hazret-i Zülkarneyn, kendi devrinde Ye’cüc ve Me’cüc (Yeşiller ve Griler) denilen iki uzaylı gayr-i müslim insan türü ile çok mücadele etti. Sonra onlara, kendi güneş sistemlerinde bir de set çekti. Griler ve Yeşiller o devirde dünyamıza geldiklerinde dünya insanları ile cinsi münasebet de kurdular mı? Uzaylı genlerine sahip olan Çinliler, dünyamızdaki Gri uzaylılarla, biz dünya insanlarının melezi olarak mı var oldular? Çinlilerin soyu bu şekilde mi başladı?

Özellikle Grilerin Türk düşmanlığının ve şu devirde de Çin’de çok faal olmalarının, Çin devlet sistemine kalabalık olarak sızmış olmalarının ve Çin’de çok sayıda yeraltı üsleri bulunmasının arkasında böyle bir gerçek mi var? Çinlileri kendilerinden bir parça mı görüyorlar?

Tarihçi Rüstem Paşa, Oğuz Kağan diye bildiğimiz kişinin Hz. Zülkarneyn olduğunu, neye dayanarak ve neler bilerek iddia etti? Pekiyi, tarih tekerrürden ibaretse ve Yeşiller ile Grilerin dünyamıza bir kez daha gelerek işgal etmek isteyecekleri hadislerde haber verilmişse, bu devirde de bir Zülkarneyn olacak mı? Türklerin yeniden sahneye çıkacağı devir o ikinci Oğuz Kağan’la mı başlayacak?

Bu hususlarda daha ciddiyetle ve derin araştırmalar yapılsa, dünya/insanlık tarihine dair cevapsız kalmış çok sayıda sorunun cevapları bulunabilir mi?

#BeyinFırtınası

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın