Joe Biden’ın sağlık durumu başkanlık yapmaya müsait mi?

Psikiyatrik tedavi gördüğü, bu ağır tedavide psikiyatrik ilacın damar yolu ile verildiği, bunama teşhisi konduğu, zamanı ve mekanı sürekli karıştırdığı, sürekli hafıza/unutma sorunları yaşadığı, karar almakta ve hatta etrafını anlamakta bile zorlandığı iddiaları doğru mu?

Demans unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Halk arasında bu rahatsızlık bunama olarak da adlandırılabilir.

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80’inden sorumludur. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık gözlenen ikinci demans türüdür.

Kelime anlamı olarak demans, Latince mens yani zihin kelimesinden türetilmiştir. Demans ise zihnin yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bununla beraber demanslar, özellikle Alzheimer demansı bir anda oluşmaz, belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar ve ilerleyicidir. Bazı demanslar ise vücuttaki bir maddenin eksikliğine ya da bir maddenin ya da ilacın yan etkisine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu tip demanslar genellikle ilerleyici olmaz ve geri dönüşü vardır.

Demans hastalarında sık görülen haller şu şekildedir:

  • unutkanlık,
  • zamanı takip edememek,
  • tanıdık yerlerde kaybolmak.
  • son olayları ve insanların isimlerini unutmak,
  • evde kaybolmak,
  • iletişim konusunda artan zorluklarla karşılaşmak,
  • kişisel bakım ve temizlik konusunda yardıma ihtiyaç duymak,
  • gezinme ve tekrarlayan sorgulama dahil olmak üzere davranış değişikliklerinin yaşanması
  • yürüme zorluğu,
  • saldırganlığı artırabilen davranış değişikliklerinin yaşanması

Kameralar önünde sürekli olarak bunu yapan Biden, kameraların ve kimselerin olmadığı yerde çocuklara neler yapıyordur?

Bkz. https://ok.ru/video/1978733431334

Biden beden/beyin sağlığı yönünden bakılınca başkanlık yapabilecek biri gibi durmuyor ama ahlak yönünden bakılınca da bir an önce cezaevine gönderilmesi gereken biri gibi duruyor. Üstelik bunu konunun uzmanları söylüyor…

“Ben Antony Zenkus. Cinsel şiddet, aile içi şiddet ve travmalar alanında uzmanım. Birisine bakıp “bu kişi yırtıcı bir canavar” demekten başka birşey yapamamak insana zor gelebiliyor. Bu kişilerin kim olduğunu anlamak için yapmanız gereken şey davranışlarına bakmak ve söylediklerini dinlemek.”

Profesör Zenkus: “Çocukların geriye çekilmesi, reddedici şekilde itmesi, konuşarak ya da konumadan rahatsız olduğunu belirten ses çıkarması gibi durumlara rağmen devam eden ve çocuk sınırlarını umursamayan bir yetişkinin, dokunma, öpme, kavrama, gıdıklama gibi apaçık uyarıcı işaretleri bunlar.. “

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın