▪️ “İki doğu ve iki batının Rabbidir.” ne demek?

Rahman Suresi 17. ayet-i kerimesinde “(O Allah) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.” buyuruldu.

Me’aric Suresi 40. ayet-i kerimesinde ise iki doğu ve iki batıdan da daha fazlası kastedilerek “Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.” buyuruldu.

Anladığım kadarıyla bu güne kadar geçmiş büyük Ehl-i Sünnet müfessirleri/alimleri dahil hiç kimse bu hususu açık/kesin bir şekilde izah edememiş.

İki doğu ya da iki batı ya da doğular ve batılar, bizim yıldız sistemimizle alakalı değiller. Üzerinde hayat bulunan ve üzerinde bizim gibi dinden mükellef insanlar yaşayan başka gezegenlerin olduğuna işaret eden çok sayıdaki Kur’an ayetlerinden ikisi de yukarıda zikrettiğim ayetlerdir.

▪️İki doğudan ve iki batıdan ya da doğular ve batılardan bahsedilirken, başka yıldız sistemlerindeki gezegenlerden bahsediliyor ve oralarda yaşayan dinden mükellef başka insan türlerine de hitap ediliyor. Söz konusu gezegenlerin bazıları, iki yıldızlı sistemlerde dönüyorlar ve o gezegenlere iki güneş doğup batıyor. Bu da o gezegenlerde iki doğu ve iki batının bulunduğu manasına geliyor. Bir güneşin doğusu ve batısı olduğu gibi, aynı gezegene ışığı ulaşan ikinci güneşin de doğusu ve batısı var.

Bazı yıldız/güneş sistemleri ise üç güneşli, dört güneşli hatta beş güneşli sistemler. O yıldız sistemlerinde dönen gezegenlere üç, dört ya da beş güneş doğuyor. Bu da “doğular” ve “batılar” demeyi gerektiriyor.
▪️Bizim güneş sistemimiz gibi tek güneşli/yıldızlı sistemler uzayda yok denecek kadar az sayıda bulunuyor. Çoğunlukla iki, üç ve dört güneşli sistemler mevcut.

Çokluktan kinaye ile “18 bin alem” denilen şey ise, bütün güneş sistemlerindeki gezegenlerin tamamının adedi. Biraz daha konuyu açıp basitçe anlatmak gerekirse, kesin sayıyı hala bilemiyoruz ama en azından trilyonlarca galaksi/gökada var. Her gökadada, kesin bilemiyoruz ama ortalama olarak trilyonlarca yıldız sistemleri var. Her yıldız sisteminde ise ortalama 5-10 arası gezegen var. Yani uzayda sayamayacağımız kadar yüksek sayıda gezegen var. Bu gezegenlerin ortalama beşte ikisinde hayat var. Boyları, şekilleri, içorganları, derilerinin renkleri biraz farklı farklı olabilir ama hepsi de bizim gibi dinden mükellef insanlar. İslam dini ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, işte bu kadar akıl almaz sayıdaki alemlerin/gezegenlerin hepsine hitap ediyor.

Sayılamayacak kadar yüksek bir sayı olduğu için 18 bin alem denildi. 18 bin alem ile kastedilen gerçek bir sayı değildi, çokluktan kinayeydi. Tıpkı halk dilinde “Ohoo milyon tane var” denilmesi misali… Sayılamayacak kadar çok olan bir şeyden bahsederken “Bin tane var” ya da “Milyon tane var” denilmesi gibi… Allah’ın sonsuz bir yaratma kudreti var. Aklımızın alamayacağı kadar yüksek sayıda alem var.

▪️En doğrusunu Allah bilir ama benim anlayabildiğim şu… Dünyamız tek güneşli bir sistemde bulunduğu halde dünya tarihi boyunca güneş hep insanları etkiledi ve her zaman güneşe tapan yığınlar oldu. Şu anda da dünyamızda güneşe tapan insanlardan yüksek sayıda var.

Başka gezegenlerde ise güneşlerin birden fazla sayıda doğuyor ve batıyor olması oradaki insanları daha da fazla etkilemiş olmalı ve güneşe tapanların sayısı hep çok yüksek oranda olmalı. Allahü teala da “O güneşleri ilah bilmeyin, onları yaratan da benim, onların Rabbi de benim” manasına bu ayetleri inzal etmiş olmalı.

Fussilet Suresi 37. ayet-i kerimesinde hazret-i Allah buyurdu ki “Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah’a tapıyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin, onları yaratan Allah’a secde edin.”

Zan ederim ki bundan sonra bu bilgi, dünyayı saracak ve sarsacak, belgesellere hatta konferanslara, kitaplara, dergilere dahi konu olacaktır. Dünya insanlığı bilmeli ki Kur’an-ı Kerim başka dünyaların insanlarına da hitap ediyor.

__________________________

“(O Allah) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.”

“Rabbu-l meşrikayni ve rabbu-l maġribeyn”

| Rahmân Suresi 17. Ayet

Etiketler:

,