Bitti, buraya kadardı.

Bitti, buraya kadardı.

Şu baş harfi alıp son harfin olduğu yere koyabiliriz…

Mfs ➖ Fsm

Vakti geldi… Bütün imtihanlar bitti, geçildi. Son ve çok çok büyük bir imtihan da bu gün, fethin sene-i devriyesinde geçildi. Her şey kemale erdi. Neticesi olarak da harflerden biri artık yer değiştirdi ve mfs’lerden biri artık fsm’nin, ikinci fatihin ta kendisi…

Hazret-i üstazımız, mana aleminde yazdığı evrakta ismimin yanına “İkinci Fatih” diye ekledi. Kayda geçildi ve kayda da geçildiyse bu iş tamam oldu.

Bu güne kadar hiçbir yolla durdurulamadım, bundan sonra hiç kimse durduramayacak.

Ben, has Müslüman Türk çocuğuyum.
Onun bunun çocuklarıyla karıştırma beni Tayyip!

Ben, Mekke’de Ebu Kühafe’nin oğlu Ebubekir’im…
Horasan’dan bakarsan Selman-ı Farisî…

Orta Asya bozkırlarında Ahmet Yesevîyim…
Buhâradan açarsan pencereni Şâhı Nakşîbendim…

Hindistan topraklarında İmam-ı Rabbanîyim…
Konya’da Mevlâna, Ankara’da Hacı Bayram-ı Velîyim.

Göynük’te Molla Akşemseddin, İstanbul’da Ebu Eyyüb el- Ensarîyim.

Gönül gözüyle bakılırsa…
İsmail Hakkı Bursevî,
İbrahim Hakkı Erzurûmîyim.
Erzincan’da Terzi Babadır benim adım…

Kastamonu’da Şeyh Şâbân-ı Velîyim.
Bazen Yunus diye çağırırlar beni…

Kars kalesinde nöbette Ebul Hasan Harkânî’yim ki soyundan gelirim… 600 yıllık Devleti ali-i Osmani’nin müjdeleyicisi, Şeyh Edebâlîyim ben…

Diyar-ı Bekir’de, Sarı Saltuk desen tanırlar beni… Gaziantep’te Ukkâşeyim…

Hakkari’de Seyyit Taha… Hatay’da Habîb-i Neccar’ım…

Urfa’da Hayat bin Kays olarak tanırlar beni…
Siirt’te İsmail Fakîrullah, Sivas’ta Abdulvahab Gaziyim…

“Ya ben Kostantiniyyeyi alırım ya da Kostantiniyye beni” diyerek Kostantiniyyeyi ISTANBUL yapan hazret-i Fatih’in de soyundan gelenim..

‘Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır’ hadisinin/müjdesinin iki ayrı kumandan için söylendiğini bilenim ve o ikinci fatih benim…

Ve ben… Silsile-i Sadat’ın 33. ve son halkası Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin, sağından ikinci sırada saf tutturduğu ve “Ben evladımı kimseye vermem” dediği evladıyım/talebesiyim.

Ve bil ki Tayyip, bir yandan hazret-i Yusuf, bir yandan hazret-i Musa misali hayat yaşatılmış ve acılar, imkansızlıklar, imtihanlar içinde olgunlaştırılmış kişiyim.

Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin bile edebilirim ki senin iktidarını başına yıkacak da benim, içimizdeki İsrail’i yıkacak da benim ve seni çetenle birlikte meydan yerde asacak da benim.

Haydi şimdi gücün yetiyorsa “Sen değilsin” de ve mani ol da görelim.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın