1981’de Aksaray’da Görülen UFO…

Altında kıymetli maden yatakları olan Aksaray’da Görülen UFO…

Araştırıldıkça görülecektir ki UFO’ların sık görüldüğü yerlerin belli başlı özellikleri vardır.

  • Ya o bölgenin altında değerli madenler vardır.
  • Ya orada kritik öneme sahip enerji santralleri vardır.
  • Ya orada yeraltı askeri tesisi ya da silah deposu vardır ve inceliyorlardır
  • Ya orada yeraltında gizli nükleer tesis vardır ya da gizlenmiş nükleer bombalar…
  • Ya orada büyük bir veli İslam alimi vardır
  • Ya orada büyük bir fay hattı vardır
  • Ya da orada büyük bir toplumsal hareket/gösteri oluyordur ya da olmuştur.
  • Büyük tabii/doğal felaketlerin, özellikle depremlerin ve tsunamilerin yaşandığı bölgelerde de görülürler. Bu felaketlerden önce de hemen sonrasında da görülürler.

Bkz. https://ok.ru/video/2383187154388

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın