Uzayın akıl almaz büyüklüğü… Kainat ne kadar büyük?

Yazar: Mehmet Fahri Sertkaya

Kafirler birinci kat semayı keşfettikleri zaman, orada Vahy’in indiği yeri ve ayet-i kerimelerde haber verilen bazı emareleri görürler. Dünyaya gelip gördükleri o hakikatleri bütün insanlara haber verdiklerinde herkes “La ilahe illallah” diyerek imana gelir. Lakin hiç birinin imanı kabul olmaz. Çünkü imanın şartı gayba iman etmektir. (gayb, gözle görülemeyen, akılla anlaşılamayan, duyu organları ile hissedilemeyen şeylerdir.) 

Bu dünyaya en uzak yıldız ne kadar mesafede ise, oradan birinci kat semaya da o kadar mesafe vardır. Fenciler henüz birinci kat semayı keşfedemediler. Ne zaman bu Türkiye’nin büyüklüğü kadar ayna yaparlarsa, belki o zaman birinci kat semayı öğrenebilirler. Batıl bir görüş olan “sonsuz uzay boşluğu” iddialarının ne kadar yanlış olduğunu gözleri ile görürler. 


| Süleyman Hilmi Tunahan (kuddise sirruhu) 

***

– İçinde bulunan bütün eşya, insanlar, taşlar, hayvanlar, sular ve gazlar ile beraber dünyayı…

– Dünyanın da içinde bulunduğu, yüz milyarlarca gezegen bulunan dünya semasını (fezayı – uzayı)…

– Dünya semasının da içinde bulunduğu 1. kat semayı…

– Bütün bu saydıklarımızla beraber 1. kat semanın da içinde bulunduğu 2. kat semayı…

– Bütün bunların iç içe olduğu üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat semayı…

– Yedi kat semanın da içinde bulunduğu alem-i kürs’ü…

– Alem-i kürs‘ün de içinde bulunduğu Arş-ı Ala‘yı…

Evet, aklımızın şu anki kapasitesinin binlerce katı çalışma imkanı olsa bile idrak edemeyeceği bu kadar gezegeni/alemi/sema katlarını; içinde hayat sahipleri, hayvanat bulunan ve bulunmayan bütün bu alemleri ve sema katlarını sadece DÖRT MELEK tutuyor/taşıyor ve bunlara HAMELE-İ ARŞ deniliyor…

Dünya seması(uzay), içinde bulunduğu 1. kat semaya kıyasla Arap yarımadasında bir kum tanesi gibi kalıyor.

Bu akıl almaz büyüklüğüne rağmen 1. kat sema da, içinde bulunduğu 2. kat semaya kıyasla yine çöldeki bir kum tanesi gibi kalıyor

Üste doğru bütün katların birbirine oranı bu şekilde gidiyor…

NASA, şu dünya semasında, dünyadaki kum taneleri kadar yıldız olabileceğini söylüyor…

Şimdi aklınız, 1. katta kaç yıldız ya da gezegen olabileceğini alıyor mu? Ya diğer katlarda kaç tane olabileceğini?

Bu kadar alemlerin, bu kadar akıl almaz sistemlerin içinde,

varlığı yokluğu belli olmayacak kadar küçük/hiç kalan dünyanın içinde,

bu dünyada bir devletin içinde,

bu devlette bir şehrin içinde,

bu şehirde bir semtin içinde,

bir semte bir mahallenin, sokağın içinde,

sokakta evin içinde bir APTAL da;

“Allah-kitap yok. Her şey tesadüfen oldu.” diyebiliyor…

Ademoğlu bazen ne dediğini, ne ettiğini, nereye gittiğini bilmiyor. Zira Cehennem Arş-ı Ala’da yer alıyor ve dünyanın milyon üstü milyon katı kadar büyük… İnkarcıların sayısı, bütün diğer alemlerdeki dinden mükellef insanlar da bir araya getirilse, cehennemin kapasitesini zorlamıyor…

Orada bir gayya kuyusu var, düşünün ki içine atılan kişi kırk yılda ancak dibine düşüyor.

Bence siz düşünmeyi bırakın, hala iman etmediyseniz bu fırsatı kaçırmayın.

Mehmet Fahri Sertkaya

Bir Yorum Yazın