Bulgaristan’da gelişmeleri kendi lehine çevirmeye çabalıyor. “Burada mfs’nin sözü geçmeyecek, istediği olmayacak” diye söyleniyorlar. Sonrası için de kendilerince planlar yapıyorlar. Lakin boşa uğraşıyorlar. 

Bulgar halkı da Ankebut Ağından çok çekti ve hala çekiyor. Bulgar halkı, kendisine yakışır şekilde dik durur ve sonuna kadar mücadelesini bırakmazsa, ben ve benimle birlikte olan onca güç unsuru da yanlarında olacağız. Bölünmüş, emir komuta sistemi çökmüş, çokça ifşa olmuş ve maddi sıkıntılarla boğuşan, her geçen gün kritik adamlarını kaybetmeye devam eden Ankebut Ağının bu şartlar dahilinde Bulgaristan’da kazanan taraf olması, Bulgar halkını sömürmeye devam edebilmesi mümkün değil. Bulgaristan’daki sömürü sistemini, hain adamlarını muhafaza edebilmesi mümkün değil. 

Bu bütün ülkeler için böyle… Öyle bir dengeye getirdik ki dünyayı, şu anda dik durup gereğince mücadele ederek gerçekten hür olmak, ülke kaynaklarının sömürülmesine mani olmak, adaletsizlikleri ortadan kaldırmak, maddi ve manevi refah içinde olmak, korona bahanesiyle uygulanan hukuk ve bilim dışı kısıtlamaları/yasaklamaları kaldırmak, bunların arka planında dönen kara para işlerini sonlandırmak isteyen halkların bunu yapamama ihtimali yok. 

Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

The Cobweb Cult concentrates on Bulgaria

The Cobweb Cult is trying to turn the developments in their favour in Bulgaria. They are saying that MFS will not have a say here, it will not happen what he wants. They make their own plans for the future. But they are wasting their time.

The Bulgarian people have also suffered from The Cobweb Cult and still have. If the Bulgarian people stand upright and do not give up their struggle until the end, I and all the power elements those who are with me will be with them. It is not possible for The Cobweb Cult, which is divided, its command and command system have collapsed, been exposed a lot, and they are struggling with financial difficulties, and continues to lose its big boys day by day, being the winning side in Bulgaria and continue to exploit the Bulgarian people. It is not possible for them to preserve the exploitation system and protect treacherous men in Bulgaria.

This is the case for all countries… We have brought the world into such a balance that by standing upright and struggling properly, to be truly free, to prevent the exploitation of countries’ resources, to eliminate injustices, to be in material and spiritual well-being, to be legal and unscientific under the pretext of corona. There is no possibility that people who want to remove restrictions/bans and put an end to the black money business going on behind them will not be able to do this.