Hepiniz bu kadar mısınız? Niye saklanıyorsunuz, niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın, sahaya gelin.

Korkunun ecele faydası yok. Kaçsanız da üzerinize geleceğim. Bunu siz istediniz. Sizi yine o kadar ikaz ettim ama kibirlendiniz, kendinizi bir halt zan ettiniz. Ve her zaman olduğu gibi sıkıyı görünce kaçtınız.

Kaçmayın korkaklar, ölmeye gelin. Sakat kalmaya gelin. Güvendiğiniz uzaylılar, biyonikler, UFO’lar, cihazlar da gelsinler.

Mehmet Fahri Sertkaya