Türkiye’nin sorunları, basiretsiz, liyakatsiz, ahlaksız, şuursuz Tayyip’in yüzünden, çözülmek yerine iyice kör düğüm oluyor.

Hala onun bunun kucağına oturarak, Türkiye’yi felaketlerden koruyabileceğini zan edebilecek kadar şuurunu yitirmiş, gerçekliğin dışına çıkmış, dik duruştan ve mesuliyet bilincinden uzaklaşmış bir Tayyip var ve bu, Türkiye’yi daha büyük felaketlere sürüklüyor.

Etrafında az da olsa doğru düzgün izahlar yapan, gerçekleri fark ettirmeye çalışan, yaptıklarının bütün Türkiye’yi akıl almaz felaketlere sürükleyeceğini, Rusya’nın ve Çin’in kucağına oturmasının hiçbir fayda vermeyeceğini anlatmaya çalışan insanlar var ama Tayyip onları da dinlemiyor.

Mehmet Fahri Sertkaya